Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 5.9.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan OPETOP-hankkeen rahoitus- ja yhteistyösopimuksen. Hankkeella toteutetaan määräaikaisena koulutuksena

1) erilliset erityisopettajan opinnot (40 op), 20 aloituspaikkaa.

2) kolmivuotinen (180 op) varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutus, 40 aloituspaikkaa.

3) kaksivuotinen (120 op) varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterikoulutus, 20 aloituspaikkaa.

Hankkeen kuntarahoitusosuutta yhteensä 355 000 euroa (alv 0 %) vastaava erä katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta.

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 arviointikertomuksen havainnoista esityslistan liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus päätti:

  • Hyväksyä konsernitilin käyttöönottamisen periaatteet esityslistan esittelytekstin mukaisesti.
  • Liikelaitoksille ei makseta, eikä liikelaitoksilta peritä korkoa limiitin käytöstä. Liikelaitosten liikelaitoskohtainen limiitti mitoitetaan konsernitilin limiitin
    mukaisesti.
  • Tytäryhteisöille maksetaan korkoa 1 kk euribor päiväsaldolle laskettuna (kuukauden viimeisen päivän mukaan laskettuna).
  • Tytäryhteisöiltä peritään korkoa 1 kk euribor päiväsaldolle laskettuna konsernitilin limiitin käytöstä (kuukauden viimeisen päivän mukaan laskettuna).
  • Tytäyhteisöjen yhteisökohtainen limiitti on enintään 2 miljoonaa euroa.
  • Konsernitilipalvelusta peritään kaupungin konsernitili ja maksuliikepalvelusopimuksen mukaiset palvelumaksut liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä.

Valtuustoaloite: Digitukipalveluiden tarpeen selvittäminen. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan