Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 4.4.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus valitsi vs. talousjohtaja, controller Joni Partasen talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virantoimituksen aloittamisajankohdasta sovitaan valitun henkilön kanssa viranhaltijatasolla. Virantäytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Talousjohtajan virkasuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat virantoimituksen alkaessa voimassaolevaan KVTESiin.

Kaupunginhallitus

  • esitti tilikauden 1.1.–31.12.2022 tuloksen -​435 354,​50 euroa käsittelystä esittelijän ehdotuksen mukaisesti,
  • kirjasi tilikauden ylijäämä 524 832,​74 euroa taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-​/alijäämä,
  • hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja luovutti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,
  • oikeutti talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset,​ jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä
  • saattoi tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.–​28.2.2023.

Kaupunginhallitus antoi kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kiintiöpakolaisten määrä laskettava nollaan Kajaanissa ja esitti,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kokouksessa Tea Heikkinen ja Pasi Kilpeläinen esittivät asian palauttamista valmisteluun, mutta muiden jäsenten kannatuksella äänin 9 – 2 asian käsittelyä jatkettiin ja aloite viedään valtuustoon.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto toteaa Tero Paukkerin menettäneen vaalikelpoisuutensa Kainuun maakuntaliiton valtuustoon ja myöntää hänelle eron tehtävästä ja valitsee Teuvo Hatvalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus myönsi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:lle 13.994 euroa Suorat kansainväliset lentoyhteydet -hankkeen kuntarahoitusosuutena vuonna 2023​ ja 12.000 euroa Routes Europe 2023 tapahtuman osallistumiskustannuksiin vuonna 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelman 2023–2026.

Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteesta Ysin aamut esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen perusopetuksen osalta loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielinten tekemiä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan