Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 30.5.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kajaanin hyvinvointikertomuksen ja -​suunnitelman vuosiraportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittämisen ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

Kajaanin kaupunginhallitus päätti käynnistää Kajaanin kaupungilta 1.8.2023 Babando Oy:n palvelukseen siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto valitsee keskuudestaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kaudelle 2023–2025.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta,​ 2023–2025. Toimikausi päättyy vuonna 2025 pidettävissä kuntavaaleissa valitun valtuuston valittua uuden kaupunginhallituksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto päättää,​ toimiiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja osa-​aikaisena luottamushenkilönä toimikaudella 2023 -​ 2025.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2023–2025 sekä määrää yhden varsinaisista jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi,​ yhden I varapuheenjohtajaksi ja yhden II varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto muuttaa äänestysaluejaon Kajaanin kaupungissa esityslistan karttaliitteen mukaiseksi ja määrää,​ että ne henkilöt,​ joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle,​ kuuluvat äänestysalueeseen nro 1 Keskusta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.-​30.4.2023.

Kaupunginhallitus käsitteli Kainuun Seta ry:n kuntalaisaloitetta Pride-tapahtuman liputuksesta heinäkuussa 2023. Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen, jonka mukaan kaupunkiin laaditaan ohjeistus liputusten järjestämisestä syksyn 2023 aikana ja kaupunki ei järjestä Pride-tapahtuman liputusta kesällä 2023.  Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, 7 jäsentä kannatti kaupunginjohtajan muutettua päätösesitystä, 3 jäsentä oli alkuperäisen esityksen kannalla.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan