Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 29.11.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus päätti, että Kajaanin kaupungin tavoitteena on hillitä tulevien vuosien korkomenojen kasvua ja markkinaennusteita korkeampien korkojen riskiä muokkaamalla tai päättämällä olemassa olevia koronvaihtosopimuksia. Kajaanin kaupunki voi myös lyhentää lainaa ennakkoon kassavarantojen avulla. Lainakannan kasvua pyritään vähentämään kassavarojen käytöllä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2023 -​ 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Kainuun hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön henkilöstönsiirtosopimuksen.

Kaupunginhallitus päätti, että Kajaanin kaupunki antaa Pohjois-​Pohjanmaan ELY-​keskukselle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Winda Energyn Oy:n Pyhännän Pyöriännevan tuulivoimapuistoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kaupunginhallitus merkitsi talouden seurantaraportin 1.1.–31.10.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan lausunnon valtuustoaloitteeseen Koivukosken sillan liikennejärjestelyt ja esitti,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan