Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 28.3.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Kajaanin kylä-​ ja kaupunginosaohjelman 2023-​2026. Samalla kaupunginhallitus nimesi ohjelman seurantaryhmään esityslistan liitteessä mainitut eri tahojen edustajat sekä pyysi tahoja,​ jotka eivät vielä ole nimenneet edustajaansa seurantaryhmään,​ nimeämään edustajansa. Seurantaryhmä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seurantaryhmään Miikka Kortelaisen.

Kaupunginhallitus

  • Myönsi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:lle 100.000 euroa toiminta-​avustuksena vuonna 2023 KAMK:n pelialan koulutusten kehittämiseen.
  • Myönsi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:lle 150.000 euroa toiminta-​avustuksena vuonna 2023 alkuvaiheen pelialan yritysten tukemiseen ja Kajaanin pelialan ekosysteemin kasvattamiseen ja vahvistamiseen.
  • Päätti, että talousarviokohdasta 2911040212 GameCity Kajaani myönnettävän 150.000 euron toiminta-​avustusta vastaava erä katetaan vuoden 2019
    tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta.
  • Päätti,​ että Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy voi käyttää toiminta-​avustuksia mahdollisten GameCity Kajaani hankkeen toteuttamiseen liittyvien,​ johtoryhmän hyväksymien aluekehitysrahoitteisten hankkeiden omarahoitukseen.
  • Nimesi kaupunginhallituksen elinkeinojaoston hankkeen ohjausryhmäksi,​ joka seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista.

Kaupunginhallitus päätti sisällyttää Linnanvirta-​tapahtuman elinvoimapalvelujen tulosyksikön viestinnän ja markkinoinnin tiimin järjestämisvastuulla oleviin kaupunkitapahtumiin,​ ja varautui tapahtuman rahoitukseen talousarviosta 2024 alkaen. Kaupunginhallitus varaa vuoden 2023 Linnanvirta-​tapahtuman kustannuksiin 20.000 euroa elinvoimapalvelujen talousarviokohdasta 2911040401 viestintä ja markkinointi.

Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteesta Energian säästöohjelma Kajaanin kaupungille esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä ja toimielinten päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan