Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 28.2.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi Työkyvyn aktiivisen tuen toimintamallin ja palvelupolun.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan henkilöstöohjelman.

Kaupunginhallitus hylkäsi Nakertaja-​Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n Kumppanuussopimuksista 2023 tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kaupunginhallitus hylkäsi Kajaanin Päiväkeskus ry:n Kumppanuussopimuksista 2023 tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kaupunginhallitus lakkautti Kaukametsän opiston rehtorin ja Kainuun musiikkiopiston rehtorin virat ja perusti Kaukametsän opiston ja Kainuun musiikkiopiston rehtorin viran 1.8.2023 alkaen.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle,​ että Vuolijoen kylän edustajaksi ja varajäseneksi aluelautakuntaan nimetään Teemu Mikkonen.

Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteesta Loppu koulukiusaamiselle Kajaanissa esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esitti,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteesta Kesätyösetelin laajentaminen koskemaan 14-​vuotta täyttäviä nuoria esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esitti,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä ja toimielinten päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan