Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 27.2.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan päihdeohjelman.

Vireillä olevat ja valmiit kuntalaisaloitteet. Kaupunginhallitus merkitsi esityslistan liitteenä olevan kunnan jäsenten aloitteista tehdyn luettelon ja siitä ilmenevät toimenpiteet tiedoksi.

Vireillä olevat ja valmiit valtuustoaloitteet. Kaupunginhallitus saattaa esityslistan liitteessä mainitut valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon. Kaupunginhallitus kehottaa toimialoja valmistelemaan keskeneräiset aloitteet mahdollisimman pikaisesti.

Valtuustoaloite: Hallintosääntömuutos konsernijaoston jäsenmäärän muutokseksi. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus pysytti ennallaan työllisyyspäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen 30.1.2024 § 10.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan