Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 26.3.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin kaupunki antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Winda Energyn Oy:n Pyhännän Pyöriännevan tuulivoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Kaupunginhallitus:

– myönsi Saara Karjalaiselle eron osallisuus- ja hyvinvointijaoston jäsenyydestä ja nimesi Peppiina Hakkaraisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Noora Kyllösen,

– esittää kaupunginvaltuustolle, että:

– valtuusto toteaa Saara Karjalaisen menettäneen vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupunginvaltuustoon ja muihin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi ja myöntää eron luottamustehtävistä.
– valtuusto kutsuu Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Päivi Fonseliuksen valtuuston jäseneksi.
– valtuusto nimeää Kainuun maakuntaliiton valtuuston jäsen Peppiina Hakkaraiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Oikaisuvaatimus, Yrityssetelihakemuksesta tehty päätös 8.3.2024 § 22. Kaupunginhallitus hylkäsi tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kaupunginhallitus:

1. esitti tilikauden 1.1.–31.12.2023 tuloksen 2 885 649,75 euroa käsittelystä seuraavaa:

  • Vähennetään poistoeroa 91 578,14
  • Vähennetään varauksia 405 364,00
  • Vähennetään rahastoja 5 484,00
  • Kirjataan tilikauden ylijäämä 3 388 075,89 euroa taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

2. hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi
3. oikeutti talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan