Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 25.10.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan tuulivoimaohjelmaa, mutta päätti jättää asian vielä osittain lisävalmisteluun ja käsitellä asian ylimääräisessä kokouksessaan ensi viikolla, ti 1.11.2022. Asia on tarkoitus saada päätettäväksi kaupunginvaltuuston 7.11.2022 kokoukseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään 8,​36 %.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1.1
 • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,​55
 • Muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,​55
 • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 4,​1
 • Voimalaitosten veroprosentti: 3,​1
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: 0,​1

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2022 esityslistan liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos lakkautetaan 31.12.2022. Liikelaitoksen tehtävät siirretään osaksi
ympäristöteknisen toimialan tehtäviä ja tase-​erät siirretään osaksi peruskaupungin tasetta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

 1. Pelastustointa koskevat säännökset poistetaan kohdista 11 §,​16 §,​ 18 §,​ 19 §,​ 20 §,​ 22a §,​ 27 §,​ 28 §,​ 33 §,​ 42 §,​ 139 § ja 152 §.
 2. Vimpelinlaakson kehitttämisliikelaitosta koskevat säännökset poistetaan kohdista 12 §,​ 16 §,​ 18 § ja 29 §.
 3. Kohtaan 13 § lisätään säännös: Kainuun ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja päätöksenteosta huolehtii kuntien
  yhteisen sopimuksen perusteella Sotkamon kunta.
 4.  Muutetaan 28 § Sivistystoimiala,​ tulosyksiköiden päälliköiden tehtäväkohdassa 8. oleva nuorisosihteerin nimike nuorisopäälliköksi.
 5. 27 §:ään Lautakuntien tehtävät ja toimivalta kohtaan Ympäristöteknisen lautakunnan tehtävät lisätään 27. kohta ”hyväksyy kaavoituksen
  käynnistämissopimukset”.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto toteaa Katariina Mikkosen menettäneen vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupungin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi ja myöntää eron luottamustehtävistä ja nimeää ympäristötekniseen lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto myöntää eron Vuolijoen aluelautakunnasta Otanmäen varaedustajalle,​ varajäsen Ari Kelinille ja nimeää Vuolijoen aluelautakuntaan jäsen Pekka Kaltiolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sirpa Ylisirniön.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron kaupunginhallituksen varajäsen Anne Kemppaiselle ja nimeää uuden henkilökohtaisen varajäsenen Silja Keräselle.

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon valtuustoaloitteeseen ’Järjestöavustukset neuvottelupöytään’ ja esittää,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon valtuustoaloitteeseen ’Kajaanin kaupunki organisoimaan ystävätoimintaa maahanmuuttajalapsille ja nuorille’ ja esittää,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt toimielinten päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan