Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 24.10.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1,1
  • Maapohjan veroprosentti (ehdollinen esitys): 1,3
  • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,55
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,55
  • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 4,1
  • Voimalaitosten veroprosentti: 3,1
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: 0,1

Esityksessä maapohjan vuoden 2024 veroprosentti on ehdollinen ja toteutuu silloin, jos 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa. Mikäli maapohjan veroprosentin alarajan korottaminen ei toteudu hallituksen esityksen mukaisesti tai alarajan esitys muuttuu, sovelletaan voimassa olevaa kiinteistöverolakia ja maapohjan verotus määritetään aina vähintään Kajaanin kaupungin yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi määrätään 8,4 %.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportin 1.1.-31.8.2023.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan