Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 22.11.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on ma 12.12.2022 klo 11.00 alkaen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto toteaa Tero Paukkerin menettäneen vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupungin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi 1.1.2023 ja myöntää eron luottamustehtävistä ja kutsuu Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Risto Oikarin valtuuston jäseneksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto myöntää eron Tero Paukkerille kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja nimeää kaupunginhallitukseen uuden varsinaisen jäsenen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto myöntää eron Veli-​Matti Karppiselle sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee lautakuntaan uuden
varsinaisen jäsenen,​ ja nimeää hänet lautakunnan puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus valitsi uuden elinkeinojaostoon Silja Keräsen varajäseneksi Kimmo Kumpulaisen. Hallitus myönsi eron Päivi Fonseliuksen varajäsen Jouni Lämpsälle ja valitsi tilalle Niina Leiviskän.

Kajaanin kaupunki nimesi Sotkamon kunnan ympäristöterveysjaostoon jäseneksi Minna Leinosen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Väyrysen  toimikaudelle 2023–2025. Toimikausi kestää siihen saakka,​ kunnes uusi jaosto nimetään kuntavaalien 2025 jälkeen. Varsinainen jäsen tulee toimimaan jaoston varapuheenjohtajana.

Kaupunginhallitus julisti toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtajan viran julkisesti haettavaksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan