Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 21.2.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan tasa-​arvo-​ ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2023 -​ 2025.

Kaupunginhallitus antoi kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteeseen Virkamiesten tehtävänkuvien kartoittaminen kaupunkiorganisaatiossa esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esitti,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Teppanan koulun lakkauttamiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Kainuun edunajamisen tavoitteisiin.

Kaupunginhallitus antoi valtion väyläverkon vuosien 2024–2030 investointiohjelman luonnoksesta esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus päätti,​ että maksuttomien kuukautistuotteiden jakelu otetaan käyttöön kaupungin perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa alle 18-vuotiaille. Jakelun toteuttamistavan ja syklin suunnittelevat perusopetus ja hankintapalvelut yhdessä. Jakelun kokemuksia seurataan ja kaupunginhallitus tekee päätöksen jakelun jatkosta keväällä 2025. Jakelun kustannuksista perusopetuksen kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen ja toisen asteen kustannukset koulutusliikelaitoksen käyttötalousmenoista.

Kaupunginhallitus valitsi eduskuntavaaleja 2023 varten vaalilautakunnat ja -​toimikunnat.

Kaupunginhallitus nimeäsi ammattikorkeakoulun hallituksen uudeksi jäseneksi Paavo Keräsen Jari Lindhin tilalle.

Kaupunginhallitus myönsi Tarja Lempeälle eron talousjohtajan virasta. Viimeinen virassaolopäivä on 28.2.2023. Samalla kaupunginhallitus julisti talousjohtajan viran julkisesti haettavaksi.

Kaupunginhallitus nimesi controller Joni Partasen hoitamaan avoinna olevaa,​ haettavaksi julistettua talousjohtajan virkaa toistaiseksi siihen saakka,​ kunnes uusi vakituinen viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan