Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 21.12.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan maankäyttöpoliittisen ohjelman vuosille 2023-​2026.

Kaupunginhallitus totesi,​ että Tero Paukkeri on menettänyt kelpoisuutensa jaoston jäseneksi ja myönsi hänelle eron konsernijaoston varajäsenyydestä ja valitsi Teuvo Hatvalle uuden varajäsenen.

Kaupunginhallitus totesi,​ että Risto Oikari on menettänyt kelpoisuutensa elinkeinojaoston jäsenyyteen ja myönsi hänelle eron ja nimesi jaostoon uuden varsinaisen jäsenen.

Kaupunginhallitus totesi, että Veli-​Matti Karppinen on menettänyt kelpoisuutensa edustaa sivistyslautakuntaa jaostossa ja myönsi hänelle eron jaoston jäsenyydestä,​ nimesi jaoston varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti Pauli Pyykkösen. Kaupunginhallitus totesi,​ että Tero Paukkeri on menettänyt kelpoisuutensa jaoston jäsenyyteen ja myönsi hänelle eron ja nimesi Kaija Patroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus totesi,​ että Tero Paukkeri on menettänyt kelpoisuutensa toimia kaupunginhallituksen nimeämänä edustajana yhteistyötoimikunnassa ja
nimesi yhteistyötoimikuntaan uuden varsinaisen edustajan Tero Paukkerin tilalle.

Kaupunginhallitus totesi,​ että Tero Paukkeri on menettänyt kelpoisuutensa toimia kaupunginhallituksen edustajana vanhusneuvostossa ja myösi hänelle eron,​ ja
nimesi Päivi Fonseliukselle neuvostoon uuden varajäsenen.

Kaupunginhallitus asetti toimikaudelle 2023–2025 Maahanmuuttajaneuvoston ja nimesi siihen esittelijän ehdotuksen mukaiset henkilöt. Neuvoston toimikausi jatkuu siihen saakka,​ kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus on asettanut uuden neuvoston.

Kaupunginhallitus perusti perusopetuksen hallintoasiantuntijan viran 1.1.2023 alkaen. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan.

Kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestyspaikkoina eduskuntavaaleissa 2023 toimivat kaupungintalo (Pohjolankatu 13),​ Kaukametsä Kainuun musiikkiopisto (Koskikatu 2),​ Lohtajan kirjasto (Menninkäisentie 1 B),​ tavaratalo Prisma (Veturitie 1),​ Lehtikankaan monitoimitalo (Rinnekatu 2),​ Kylätalo Vanahis (Särkilahdentie 1),​ AMK:n campusalueen Taito 1 (Kuntokatu 5),​ Vuolijoen koulu (Ouluntie 2) ja Otanmäen kirjasto (Uunimiehentie 6).
Kaupunginhallitus päätti ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoista ja varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikoista esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Kaikki varsinaiset äänestyspaikat ovat vaalipäivänä su 2.4.2023 avoinna klo 9.00–20.00.

Kaupunginhallitus merkiitsi liikuntapalveluselvityksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa työllisyyspalveluissa olevaa neljää ja kansainvälisissä palveluissa olevaa yhtä määräaikaista virkaa vuoden 2024 loppuun tai työllisyyden kuntakokeilun päättymiseen saakka ja päätti perustaa kansainvälisiin palveluihin toistaiseksi voimassa olevan työllisyysohjaajan viran 1.1.2023 alkaen. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto,​ palkkaus ja virkasuhteen muut ehdot määräytyvät KVTESin mukaan.

Kaupunginhallitus nimesi konsernipalveluiden tositteiden ja ostolaskujen hyväksyjiksi vuodelle 2023 esityslistan liitteen mukaiset henkilöt.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielintein päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan