Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 20.6.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginvaltuuston 12.6.2023 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

Kajaanin kaupungin vastaanottokeskuksen henkilöstön siirto Babando Oy:lle: kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan henkilöstönsiirtosopimuksen.

Kaupunginhallitus antoi esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksesta.

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatvan työajaksi 50 %.

Kaupunginhallitus vahvisti osa-aikaisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvan: Kaupunginhallituksen osa-aikainen puheenjohtaja hoitaa kuntalaissa ja hallintosäännössä määrätyt tehtävät.

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatvan vuosiloman ajalle 3.-31.7.2023 ja 21.12.2023-3.1.2024.

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudeksi 2023–2025 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan 9 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudeksi 2023–2025 Kajaanin kaupungin Mamselli -liikelaitoksen johtokuntaan 6 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudeksi 2023–2025 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan 5 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.

Kaupunginhallitus valitsi elinkeinojaostoon kuusi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Jaoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää jaostoon uudet jäsenet.

Kaupunginhallitus valitsi konsernijaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Jaoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää jaostoon uudet jäsenet.

Kaupunginhallitus valitsi osallisuus- ja hyvinvointijaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenistä yksi varajäsenineen nimettiin sivistyslautakunnan esityksestä ja yksi varajäsenineen ympäristöteknisen lautakunnan esityksestä.

Jaoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää jaostoon uudet jäsenet.

Kaupunginhallitus valitsi työllisyysjaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Jaoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää jaostoon uudet jäsenet tai vuoden 2025 alusta toteutuva työllisyydenhoidon uudistus mahdollisesti muuttaa päätöksenteko-organisaatiota.

Kaupunginhallitus nimesi yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle 2023–2025 keskuudestaan 4 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus valitsi edustajansa seuraaviin toimielimiin:

– sivistyslautakunta
– ympäristötekninen lautakunta
– ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
– Vuolijoen aluelautakunta
– Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta
– Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
– Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungin arkistosta annettavien otteiden, jäljennösten ja selvitysten allekirjoittajaksi pöytäkirjanpitäjän lisäksi myös asianhallintapäällikön, arkistosihteerin ja tietopalvelusihteerin.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan