Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 19.12.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginvaltuuston 11.12.2023 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan kaupungin CEMIS-rahoitussitoumuksen vuosille 2024-2026.

Kaupunginhallitus myönsi innovaatioekosysteemisopimuksen hankkeille kuntarahoitusosuuden vuonna 2023 talousarviokohdasta 2911040208 ja varautuu hankkeiden kuntarahoitusosuuteen talousarviossa 2024 seuraavasti:

KUHA 2
Jyväskylän yliopisto: Vuonna 2023: 3000 euroa ja vuonna 2024: 1000 euroa
KAMK Oy: Vuonna 2023: 25000 euroa ja vuonna 2024: 8000 euroa
CSC Oy: Vuonna 2023: 11000 euroa ja vuonna 2024: 22000 euroa

HUDA
KAMK Oy: Vuonna 2023: 32500 euroa ja vuonna 2024: 32500 euroa
Oulun yliopisto: Vuonna 2023: 17000 euroa ja vuonna 2024: 18000 euroa

KIKKA
KAMK Oy: 48000 euroa ja vuonna 2024: 24000 euroa

White Fox

KAMK Oy: Vuonna 2023: 34000 euroa ja vuonna 2024: 4300 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi KAMK Oy:lle innovaatioekosysteemisopimuksen koordinaatioon 2330 euroa vuonna 2023 talousarviokohdasta 2911040208.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2023 talousarviosta myönnettävät kuntarahoitusosuudet yhteensä 170.500 euroa sekä vuoden 2024 kuntarahoitusrahoitusosuuksien talousarviovaraus 119.800 euroa katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan kasvukaupunkien keskinäisen verkostosopimuksen.

Kaupunginhallitus antoi valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2025– 2032 esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus:

– varasi Kampus 2025 hankkeen kustannuksiin 70.000 euroa vuonna 2023 sekä 250.000 euroa vuonna 2024 talousarviokohdasta 2911040009 Kampus 2025;
– päätti että talousarviokohdasta 2911040009 Kampus 2025 hankkeen kustannuksiin 2023 ja 2024 kohdistuvaa yhteensä 320.000 euron varausta vastaava erä katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta;
– nimesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hankkeen ohjausryhmäksi, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista.

Kajaanin kaupunginhallitus esittää Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen kunnille, että kunnat

– nimeävät työllisyysalueen johtokuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen,
– nimeävät työllisyysalueen johtoryhmään yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen,
– antavat suostumuksensa sille, että nimitettävän toimielimen toimikausi alkaa heti asettamisen jälkeen ja sillä on toimivalta tehdä päätöksiä.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ja sitovan tonttijaon kaupunginosa 10 Teppana korttelin 47 tontti 3 sekä virkistys- ja katualuetta sekä sitovan tonttijaon 10/47/4, jolla muodostetaan tontti 10-47-9. (Kaplaskuja 3).

Kaupunginhallitus esittää kaupungnvaltuustolle, että valtuusto

– myöntää eron Vuolijoen aluelautakunnan varajäsen Niilo Leinoselle ja
– nimeää lautakunnan jäsen Eveliina Tervaniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilkka Karjalaisen.

Kaupunginhallitus päätti, että OPETOP-hankkeeseen liittyviin koulutuksiin kohdennetaan työnantajan tarjoamaa tukea seuraavasti: Palkallisia koulutuspäiviä voi hakea kymmenen per vuosi riippumatta työhistorian pituudesta Kajaanin kaupungilla, kuitenkin siten, että palvelussuhteen keston on oltava vähintään yksi vuosi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportin 1.1.-31.10.2023.

Valtuustoaloite: Kaupungin metsien energiapuu harvennushakkuut on aloitettava välittömästi. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Jätteiden lajittelu kuntoon kaupungin toimitiloissa. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Opettajien määräaikaisten viransijaisuuksien kesäkeskeytyksen palkka. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan