Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 18.6.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginvaltuuston 11.6.2024 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

Kaupunginhallitus päätti asettaa yleisesti nähtäville 10.06.2024 päivätyn Luolakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnoksen. Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee esityslistan liitteenä 3 olevan lausuntopyyntölistan mukaisesti.

Kaupunginhallitus perustaa 1.1.2025 alkaen toistaiseksi voimassaolevat virat:

  • 4 työllisyysohjaajan virkaa
  • 1 palveluohjaajan virka
  • 2 kotoutumisohjaajan virkaa
  • 1 kotoutumispalveluiden koordinaattorin virk
  • 1 yritysneuvojan virka

Kaupunginhallitus:

1. hyväksyi Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten, tytäryhteistöjen ja kuntayhtymien tulostavoitteet vuodelle 2025.
2. hyväksyi esityslistan liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2026 laadintaohjeen
3. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti vuosille 2023 – 2026.

Kaupunginhallitus myönsi hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarniolle eron hallintojohtajan ja kaupunginlakimiehen viroista 1.1.2025 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatvan vuosiloman ajoille 8.7. – 4.8.2024 ja 20.12.2024 – 7.1.2025.

Valtuustoaloite: Kansalaiskisa oman terveyden kohentamiseen. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan