Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 17.1.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan hankintaohjelman 2023 -​ 2026.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-​ohjeen.

Kaupunginhallitus valtuutti esittelijän ehdotuksen mukaiset henkilöt allekirjoittamaan otot ja siirrot vuonna 2023 kaupungin pankkitileiltä. Hallintosäännön mukaisesti talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Talousjohtaja myöntää myös tilien raportointi-​ ja katseluoikeudet.

Kaupunginhallitus totesi,​ että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan vuodelle 2023 laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Kaupunginhallitus hylkäsi kansainvälisen rekrytoinnin päällikön valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto myöntää Jouni Haatajalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja nimeää sivistyslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä ja toimielinten päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan