Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 16.5.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin kaupunginhallitus antoi esittelytekstin mukaisen lausunnon Pohjois-​Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen kaavaehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hylkäsi yrityssetelihakemuksesta tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi konsernijaoston esittämän konserniohjeen esityslistan liitteen mukaisena.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto toteaa Jaana Kosken menettäneen vaalikelpoisuutensa lupajaoston jäsenyyteen ja
myöntää hänelle eron tehtävästä ja nimeää lupajaostoon Tuija Pölläselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Kainuu-​Koillismaan työllisyysalueen perustamisen aiesopimuksen,​ nimesi kaupungin edustajina työllisyysalueen valmistelun työryhmään kaupunginhallituksen työllisyysjaoston puheenjohtajan Auli Halosen,​ kehitysjohtaja Risto Hämäläisen,​ työllisyyspäällikkö Milla Tikkasen ja yritysneuvoja Seppo Räisäsen ja käynnistää kaupungin henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut elo-​syyskuussa.

Linkki esityslistaan