Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 13.2.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginvaltuuston 6.2.2024 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman 2023-2026 päivittämiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettely käydään kevään 2024 aikana.

Työtaistelutoimenpiteisiin varautuminen – vastuuhenkilöiden nimeäminen. Kaupunginhallitus nimesi toimialoille ja liikelaitoksiin vastuuhenkilöt, joiden edellytetään jäävän mahdollisen lakon ulkopuolelle ja vastaavan toimintojen ylläpitämisestä.

Kaupunginhallitus nimesi Kainuu – Koillismaan työllisyysalueen johtokuntaan seuraavat jäsenet:

(Kunta, varsinainen jäsen, henkilökohtainen varajäsen)

Hyrynsalmi: Tapani Kemppainen, Juha Kortelainen
Kajaani: Auli Halonen, Pasi Arffman
Kuusamo: Ulla Parviainen, Tarja Leinonen-Viinikka
Kuhmo: Juha Heinonen, Juhana Juntunen
Paltamo: Tuula Korvajärvi, Kari Keränen
Puolanka: Hilkka Oikarinen, Markku Nivakoski
Ristijärvi: Paavo Oikarinen, Salla Heikkinen
Sotkamo: Jouko Korhonen, Mika Kilpeläinen
Suomussalmi: Juha Heikkinen, Taina Matero
Taivalkoski: Mirva Haataja, Anna Pyttynen

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää uuden johtokunnan.

Kaupunginhallitus nimesi neuvottelukuntiin seuraavat henkilöt:

Pohjoisen ohjelman neuvottelukunta: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen jäsen, hallintojohtaja Tuija Aarnio varajäsen

Itäisen ohjelman neuvottelukunta: Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen jäsen, työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen varajäsen

Kaupunginhallitus siirsi käsiteltäväkseen Työllisyyspäällikön päätöksen 1.2.2024 § 10 kuntalisän myöntämisestä Kajaanin Huoltokeskus Oy:lle perustelujen tarkistamiseksi. Muita viranhaltijapäätöksiä ei siirretty otto-oikeudella käsiteltäväksi.

Linkki esityslistaan