Hyppää sisältöön

Kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden käytännön yhdenvertaisuustyön tähtäimessä parempi saavutettavuus ja osallisuus

Kajaanin kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut tekevät yhdenvertaisuustyötä kuluvan syksyn ja ensi kevään aikana Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen järjestämien koulutusten ja kehittämistyön merkeissä.

Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mari Lyyran mukaan koulutusten sisältöihin kuuluu esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutusta sekä turvallisemman tilan periaatteiden luomista. Lisäksi kehitetään valmiuksia käsitellä erilaisia häirintätilanteita.

– Koulutusten tavoitteena on kehittää palveluitamme kaikille asiakkaille saavutettavammiksi ja myös turvallisemmiksi. Samalla pyrimme vahvistamaan vähemmistöjen sekä kulttuuripalveluja vähemmän käyttävien ihmisten osallisuutta, Lyyra kertoo.

Koulutuksiin osallistuvat Kajaanin kaupungin kirjasto- ja nuorisopalvelut, Kajaanin taidemuseo ja Kainuun museo, Kajaanin kaupunginteatteri, Kaukametsän kulttuuripalvelut, Kainuun musiikkiopisto sekä Kaukametsän opisto.

Koulutusten lisäksi museot ja Kaukametsän toimijat ovat mukana kehittämistyössä, jossa syvennytään perusteellisemmin saavutettavuuden, esteettömyyden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä elävän kulttuuriperinnön moninaisuuden edistämiseen.

– Tässä yhteydessä toteutetaan esimerkiksi Kaukametsän tilojen esteettömyyskartoitus ja Kajaanin taidemuseon saavutettavuussuunnitelman päivittäminen, Lyyra toteaa.

Hänen mukaansa tällaiset koulutukset ja kehittämistyö ovat hyviä käytännön esimerkkejä siitä, kuinka Kajaanin kaupungin pyrkimyksenä on vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jokapäiväisenä osana kaupungin toimintaa.

– Yhdenvertaisuus syntyy konkreettisista arjen teoista. Tämä yhteistyö Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen kanssa auttaa meitä kehittämään kulttuuri- ja nuorisopalveluistamme entistäkin yhdenvertaisempia, kun kartoitamme yhdessä esimerkiksi erilaisten ihmisten osallistumisen esteitä.

Koulutukset ja pilottihankkeet toteuttaa Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke yhteistyössä Kajaanin kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Toiminta perustuu Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmakokonaisuuteen, jonka pääteemana on kulttuuri-ilmastonmuutos. Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.