Hyppää sisältöön
Kätönlahdenpuisto talvella 2024

Kätönlahdenpuiston lammen kunnostustyöt alkavat 25.3.

Kätönlahdenpuiston lammen kunnostustyöt aloitetaan maanantaina 25.3.2024 talvityönä tehtävillä ruoppauksilla, joilla heinittyneet vesialueet puhdistetaan vesikasveista.

Lammen ympäristö on suosittua virkistysaluetta ja lammella viihtyy myös muun muassa vesilintuja. Vuosien saatossa lampi on kasvettunut ja rannat heinittyneet. Nyt tehtävät ruoppaustoimet eivät koske koko lammen aluetta. Esimerkiksi lammen keskialue ja pohjoisosan lähes yhtenäiseksi kasvanut matalamman veden heinikkoalue jätetään nykyiseen tilaansa. Rannoilta ruoppaus rajautuu dronekuvauksen perusteella määritettyyn vesikasvillisuuden rajaan ja rantatörmä jätetään koskemattomaksi.

Lammen perällä olevasta heinikkoisesta alueesta tehdään ruohikkopuhdistamo. Olemassa oleva puron uoma tukitaan, jotta veden virtaus leviää laajemmalle alueelle. Samalla ruohikkoalueelle tehdään muutamia mättäitä lintujen pesintä-, levähdys- ja piilopaikoiksi.

Lammen keskelle tehdään louheesta ja kivennäismaasta pieni saari lintujen levähdyspaikaksi. Myös olemassa oleva vesilintujen levähdyslautta jää edelleen lammelle.

Kätönlahdenpuiston lampi on muodostunut Koivukosken voimalaitoksen rakentamisen myötä vuonna 1943, kun joen vedenpinta on noussut nykyiselle tasolle. Lammen erottaa Kajaaninjoesta Kuurnantie, jonka ali kulkevat rumpuputket. Näin lammen vedenpinta vaihtelee joen vedenpinnan vaihteluiden mukaan.

Lammen kunnostustyöt viimeistellään alkukesästä. Kunnostushanke on Kajaanin kaupungin ja Kainuun ELY-keskuksen yhteishanke.

 • Hurskainen Teemu

  Rakennuttajainsinööri

  Kunnallistekniikka ja liikunta

  Kunnallistekniikka ja rakennuttaminen

  Ympäristötekninen toimiala

  Kunnallistekniikka ja liikunta

  Kunnallistekniikka ja rakennuttaminen

  Ympäristötekninen toimiala