Hyppää sisältöön
Talvinen kuva Kainuusta kuvassa Kuhmon kirjasto
Rekry Kainuu kuvaukset. Maaliskuu 2021. Kristi Loukusa

Kansainvälistä rekrytointia tehostetaan – Kainuu mukaan Euroopan suurimmille rekrymessuille Hollantiin

Kainuu lähtee ensimmäistä kertaa mukaan huhtikuussa järjestettävään Emigration Expo-messuille Alankomaiden Houteniin, missä on vuosittain järjestettävä Euroopan suurin kohtauspaikka niin kansainvälisille työnhakijoille, investoijille kuin osaajia hakeville työnantajille. Tapahtuman kautta on tarjolla yli miljoona avointa työpaikkaa, siellä esittäytyy 200 näytteilleasettajaa, ja tapahtumassa vierailee huimat 11 000 kävijää.

”Messuille mukaan kerätään kainuulaisten työnantajien työmahdollisuuksia, joita messuilla voidaan markkinoida”, kertoo Teemu Ahtonen, Kainuun TE-toimistosta.

”Kainuu on mukana Suomen osastolla. Kainuun oma tiimi markkinoi siellä Kainuun tarjontaa, niin asumiseen, työskentelyyn, opiskeluun ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia maakunnassa. Kainuu kiinnostaa myös hollantilaisia matkaajia, joten meillä on mahdollisuus kertoa myös Kainuun matkakohteista”, kertoo aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta.

”Mahdollisuus osallistua tapahtumaan tuli eteen kansallisessa EURES-verkoston palaverissa, ja yhteistyössä lähdettiin valmistelemaan Kainuun osallistumista tilaisuuteen”, toteaa Teemu Ahtonen, joka toivoo kainuulaisyritysten innostuvan kansainväliseen rekrytointiin tilanteessa, kun työvoiman saatavuuden kanssa jo alkaa olla todellisia ongelmia.

Kainuu on mukana Suomen yhteisellä Finland Works -osastolla, jättimäisen messualueen niin kutsutussa Scandinavian Hallissa. Mukana eivät kuitenkaan ole kaikki suomalaiset alueet. Kainuun lisäksi mukaan ovat tulossa Turku, Tampere, Pohjanmaa, Seutukaupunkiosaajat-hanke, Pohjois-Savo ja Etelä-Karjala. Kaikki osallistuvat alueet ovat mukana aidosta tarpeesta saada houkuteltua ammattitaitoista työvoimaa juuri omalle alueelleen, mutta messuilla esiinnytään yhtenäisenä rintamana tuoden esille koko Suomea potentiaalisena muuttokohteena. Huolellisen valmistautumisen ja yhteistyön avulla pystytään antamaan realistinen kuva Suomessa asumisesta ja sen eduista potentiaalisille muuttajille, joista kullakin on omat preferenssinsä asuinkohdetta valitessaan.

”Messuilla on tarjolla paljon ammattitaitoista ja etenkin korkeasti koulutettua työvoimaa, joka on aidosti kiinnostunut muuttamaan maihin ja alueille, joissa on niin sanotusti tilaa hengittää ja missä arki on mutkatonta”, jatkaa Teemu Ahtonen.

Tulossa on varmasti mielenkiintoinen tapahtuma, jossa Kainuun edustajat pääsevät vastaamaan monenlaisiin kiperiin kysymyksiin koskien paitsi maakuntaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, myös Suomessa asumista yleensä. Suunnitteilla on koota täsmätietoa yritysten tarpeisiin ja palvelemaan Kainuuseen muualta muuttaneita. Karoliina Oikarinen onkin jo päässyt vaikuttamaan siihen, miten Kajaanin kaupungin International Infon kv-rekrytoinnin ja asettautumispalvelujen toimintamalli on rakennettu. ”Kysymyksiä tällaisessa työssä tulee tosiaankin vastaan laidasta laitaan, ja olemmekin pyrkineet kokoamaan asiakkaitamme varten mahdollisimman kattavan tietopaketin eri kielillä. Tältä pohjalta on hyvä valmistautua yhteiseen messuesiintymiseen”.

Ehdotuksia kainuulaisilta työnantajilta toivotaan

Kainuusta kootaan messuille tietopaketti, jossa on tietoa kainuulaisista päätoimialoista, työnantajista ja avoimista työpaikoista, yritysten esittelyvideoita ja myös alasta kiinnostuneille työnhakijoille tarjotaan myös etäesittelyitä kainuulaisyritysten edustajille. Messuille Kainuuta edustamaan lähtevät tahot, TE-toimisto, Kainuun liitto ja Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut aikovat valmistautua esittelemään paitsi Kainuuta asuinpaikkana, myös kainuulaisia työnantajia ja avoimia työpaikkoja erilaisin keinoin.

Messuosaston lisäksi osallistumiseen kuuluu ennakkomarkkinointia, jonka kautta myös saa avoimia työpaikkoja esiin tapahtumaportaaliin. Olennaisena osana messuihin kuuluu jälkihoito, sillä tarkoituksena on myös kerätä kiinnostuneiden työnhakijoiden yhteystietoja ja vastata heidän tietotarpeisiinsa messujen jälkeenkin.

Haluatko työnantajana saada näkyvyyttä Emigration Expon työnhakijoiden joukossa? Ota yhteyttä Kainuun TE-toimiston EURES-asiantuntija Teemu Ahtoseen. Keräämme ylös kainuulaisten työnantajien työmahdollisuuksia, joita voimme markkinoida messuilla eri toimialojen työnhakijoille. Tarkemmista markkinoinnin toimintatavoista sovitaan työnantajien kanssa lähempänä tapahtumaa. Nyt on työnantajien kartoitusvaihe meneillään.

Messut järjestetään 1.–2.4.2023. Paikalliseen tapahtumatiimiin, joka myös edustaa Kainuuta messuilla, kuuluvat EURES-asiantuntija Teemu Ahtonen Kainuun TE-toimistosta, aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta ja projektipäällikkö Karoliina Oikarinen Kajaanin kaupungin kansainvälisistä palveluista.

Ota yhteyttä – tehdään yhdessä onnistunut tapahtuma!

EURES-asiantuntija Teemu Ahtonen, Kainuun TE-toimisto
+358 295 043 105
teemu.ahtonen@te-toimisto.fi

Aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen, Kainuun liitto
+358 44 4100 726
minna.komulainen@kainuunliitto.fi

Projektipäällikkö Karoliina Oikarinen, Kajaanin kaupunki, Kansainväliset palvelut
+358 44 710 1442
karoliina.oikarinen@kajaani.fi

Linkki Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden verkkosivustolle.

Linkki Kainuun liiton verkkosivustolle.

Linkki verkkosivustolle, josta löytyy lisätietoa messuista.