Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kanavayhteys Nuasjärven-Oulujärven välillä kiinnostaa kainuulaisia veneilijöitä   

Kanavayhteys Nuasjärven-Oulujärven välillä kiinnostaa kainuulaisia veneilijöitä

Kajaanin kaupungin tilaama Veneily-yhteyksien kehittäminen -selvitystyö on valmistunut. Konsulttina projektissa toiminut Infrasuunnittelu Oy on suorittanut vaihtoehtotarkastelun Nuasjärven ja Oulunjärven välisen veneilyn toteuttamiseksi, kartoittanut veneiden siirtoreittivaihtoehdot ja palvelun potentiaaliset tuottajat sekä suorittanut kanavavaihtoehdon tarkastelun. Tarkasteluun sisältyy myös eri vaihtoehtojen alustavat kustannusarviot. Selvitys on toteutettu osana Oulujärvi Leaderin tukemaa VEKE- Vesistömatkailun kehittäminen Tervareitillä -hanketta.

Veneilykyselyn suosio yllätti – vastauksia saatiin 646

Nuasjärven-Oulujärven veneilijöille ja vesillä liikkujille kohdennetun sähköisen veneilykyselyn avulla kartoitettiin

  • alueellisen veneilyn luonnetta,
  • veneilijöiden veneilytottumuksia ja
  • veneilyyn linkittyviä palvelutarpeita.

Veneilykyselyn suosio yllätti sekä Kajaanin kaupungin että konsulttina projektissa toimineen Infrasuunnittelu Oy:n. Teema selvästi kiinnostaa ja aiheuttaa keskustelua.

Tavoiteltu 300 kyselyvastausta ylittyi reippaasti ja saimme peräti 646 vastausta. Veneilijät käyttivät myös keskimääräistä enemmän aikaa vastaamiseen. Evästyksenä meille on useita sivuja vapaa sana palautteita, iloitsee kaupungininsinööri Matti Nousiainen Kajaanin kaupungilta.

Veneilijät kaipaavat vesireiteille tankkaus- ja peruspalveluita

Kyselystä kävi ilmi, että veneilijät kaipaavat vesireitille erityisesti tankkaus- ja peruspalveluita. Suosituimmat käyntikohteet ovat Ärjä ja Rehjan saari.

Kyselyyn vastanneista 20 % on mahdollisesti kiinnostunut tarjoamaan venettään vuokralle esimerkiksi Skipperi palvelun kautta, mikäli saa lisätietoa palvelusta tai vuokrausmahdollisuudesta. Löydös on suhteellisen merkittävä, sillä Skipperi-palvelusta löytyy Kajaani haulla tällä hetkellä vain 2 vuokravenettä. Kyselyn perusteella vuokravenekanta voi potentiaalisesti kasvaa jopa 121 vuokraveneellä.

Kanavayhteys laajentaisi vesistöt suuremmaksi vesistöalueeksi

Mahdollinen kanavayhteys Nuasjärven 96,4 km² ja Oulujärven 887 km² välillä laajentaisi vesistöt yhteiseksi suuremmaksi vesistöalueeksi. Tämä kiinnostaa alueen veneilijöitä. Vastaajista 60 % puoltaa kanavahanketta ja pääosa kanavan käytöstä kiinnostuneista vastaajista suhtautuu kanavamaksuunkin myönteisesti. Voidaan olettaa, että kanava kasvattaa sekä intressejä että resursseja kehittää vesistömatkailua Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun välillä. Vesistöjen yhdistäminen loisi synergiaa ja pontta kehittää vesistömatkailua sekä sen infraa aiempaa enemmän. Tarkastelun perusteella kanava Koivukoski – Ämmäkoski välille on teknisesti mahdollinen, vaikkakin kustannuksiltaan suuri ja haastava toteuttaa. Ruopattavan veneväylän ja sulkujen kustannusarvio on tässä vaiheessa suuntaa antavasti noin 20–25 miljoonaa euroa.

Veneiden siirtopalvelua koetaan ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi

Siirtopalvelu nähdään kanavavaihtoehtoa parempana vaihtoehtona niin veronmaksajille kuin myös ympäristölle. Veneiden siirtopalvelun ei kuitenkaan koeta tuovan lisäarvoa vesistömatkailuun. Veneiden siirtoon liittyvä ennakointitarve, hankaluus ja omaisuusriski on vastaajien mukaan merkittävä este sille, että siirtopalvelu koettaisiin mielekkääksi vaihtoehdoksi vesistöjen väliselle siirtymiselle. Kevyempiä veneitä koskevan traileripalvelun konseptointi Kajaanin ja lähikuntien väliseen pienveneiden siirtoon kesäsesongin aikana voisi kuitenkin tuoda mielenkiintoisen helpotuksen vesistöjen välillä liikkumiseen.

Veneily-yhteyksien kehittäminen -selvitystyö vietiin tiedoksi ympäristötekniselle lautakunnalle 29.3.2023.

Lisätietoja

Kaupungininsinööri Matti Nousiainen, Kajaanin kaupunki,
p. 08 61551 tai matti.nousiainen@kajaani.fi

Projektipäällikkö Antti Hintsala, Infrasuunnittelu Oy
p. 040 9114 450 tai antti.hintsala@infrasuunnittelu.fi

Veneily-yhteyksien edistäminen kyselyn 2023 raportti (PDF)