Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ja Kajaven edustajat tekivät 5.4. katselmuksen, jossa todettiin käsiteltävä alue sekä poistettavan puuston määrä.

Kajave Oy käsittelee kaupunkialueen voimajohdon ympärillä olevaa puustoa

Kajave Oy käsittelee Kajaanin kaupunkialueen 110 kV voimajohdon ympärillä olevaa puustoa turvallisuuden sekä sähkönjakelun häiriöttömyyden takaamiseksi.

Verkonhaltija Kajavella on sähkömarkkina- sekä sähköturvallisuuslakeihin perustuva velvollisuus huolehtia, että 110 kV sähköverkko pidetään sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu kaatuvan puuston osalta omaisuuden tai hengen vaaraa eikä sähkönjakelu häiriinny.

Suurjännitelinjalle kaatuva puu aiheuttaa laajan sähkökatkon kaupunkialueella.

Kajaanin kaupunkia ympäröivän 110 kV voimajohdon reunapuusto on Kajaven mukaan saavuttanut sellaisen pituuden, että sitä on käsiteltävä. Käsittelyssä poistetaan sellainen puusto, joka kaatuessaan yltäisi vaurioittamaan 110 kV suurjännitejohtoa. Tavoitteena on varmistaa 110 kV suurjännitejohdon pitkäaikainen turvallisuus ja käyttövarmuus.

Kajave kertoo, että hakkuutyöt käynnistetään viikon 16 aikana ja ne kestävät arviolta kolme viikkoa. Hakkuutyön aikana voimajohdon ympäristössä liikkuu metsäkoneita ja metsureita. Metsäkoneiden työskentelyalueella kulkemista on vältettävä oman turvallisuuden varmistamiseksi. Kajave pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Toimenpiteet kaupunkia kiertävällä sähkölinjalla aiheuttavat myös joitakin rajoituksia latujen ja ulkoilureittien käyttöön. Kehräämöntien varren latu menee kiinni ensi viikon alusta lähtien. Lisäksi työt voivat aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoja Vimpelin valaistun ladun alueella, jos hiihtokelit vielä jatkuvat. Käsiteltävä alue risteää myös useiden retkeilyreittien ja polkujen kanssa. Näillä alueilla liikkumiseen tulee hetkellisiä rajoituksia töiden edetessä.

Kajaanin kaupungin ja Kajaven edustajat tekivät 5.4.2024 katselmuksen, jossa todettiin käsiteltävä alue sekä poistettavan puuston määrä. Katselmuksessa kartoitettiin myös paikkoja, joissa puita pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään.

Kajaanin kaupunkialueen 110 kV voimajohdon alue kartalla, johon keltaisella merkitty käsiteltävä johto-osuus:

Lisätietoja:

Kajaven asiakaspalvelu ma-pe klo 9–17
asiakaspalvelu@kajave.fi
p. 010 192 800

Aihealueet