Hyppää sisältöön

Kajanin varhaiskasvatuksen laadunarviointikyselyn tulokset

Kajaanin varhaiskasvatuksen laadunarviointikysely toteutettiin 30.3.-13.4.2022. Kyselyyn vastasivat huoltajat (365kpl), vuonna 2017 syntyneet lapset (155kpl), varhaiskasvatuksen henkilöstö (260kpl) ja yhteistyötahomme (18kpl).

Laadunarvioitikysely perustuu varhaiskasvatuslakiin, jonka mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tukee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta (Varhaiskasvatuslaki 24§). Laadunarviointikyselyn kysymykset perustuvat Kajaanin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja painopistealueisiin (osallisuus, tunne- ja vuorovaikutustaidot ja arviointi). Arviointikyselyn tarkoituksena on saada tietoa paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vahvuuksiemme huomaamiseen ja toiminnan edelleen kehittämiseen. Tänä vuonna vastauksia hyödynnetään myös paikallisen uudistuvan varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki kaikki vastaamiseen osallistuneet tahot olivat erittäin tyytyväisiä Kajaanin varhaiskasvatukseen ja että paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma toteutuu.

Huoltajat pääsevät tutustumaan yksikkökohtaisiin tuloksiin tarkemmin varhaiskasvatuspaikassa.

Kyselyjen keskeisiä tuloksia:

Lasten kyselyn vahvuudet:

 • Saatko itse päättää, minkä verran syöt? 92,3% (kyllä)
 • Auttaako aikuinen sinua päiväkodissa? 88,4) % (kyllä)
 • Kuuntelevatko aikuiset sinua päiväkodissa? 88,4% (kyllä)

Lasten kyselystä nousseet kehittämiskohteet:

 • Saatko vaikuttaa siihen mitä päiväkodissa tehdään? 64,7% (kyllä)
 • Kiusataanko sinua päiväkodissa? 47% ei, 42,5% joskus, 10,5% kyllä

Huoltajien kyselyn vahvuudet:

 • Lapseni viihtyy varhaiskasvatuspaikassa 97,0% (kyllä)
 • Varhaiskasvatuksen ilmapiiri on lämmin ja hyväksyvä 96,7% (samaa mieltä)
 • Sain riittävästi tietoa lapseni asioista varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa 96,7% (kyllä)

Huoltajien kyselystä nousseet kehittämiskohteet:

 • Tiedän, miten varhaiskasvatusryhmässä puututaan kiusaamistilanteisiin 57,1% (kyllä)
 • Minulla on mahdollisuus tutustua päiväkodin vuosisuunnitelmaan 75,9% (kyllä)

Palveluohjaus- ja perehdytyskyselyn vahvuudet:

 • Varhaiskasvatus-/esiopetuspaikkaan tutustuminen oli mahdollista ennen hoidon aloitusta 100% (samaa mieltä)
 • Päiväkodin/perhepäivähoidon/leikkikerhon perehdytys oli hyödyllinen? 98% (samaa mieltä)
 • Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen aloitus toteutui lapseni kohdalla lain määräämän ajan puitteissa 98% (samaa mieltä)

Palveluohjaus- ja perehdytyskyselystä nousseet kehittämiskohteet:

 • Varhaiskasvatus-/esiopetuspaikka löytyi toivomaltani alueelta ja palvelumuodosta? 91% (samaa mieltä)

Henkilöstökyselyn vahvuudet:

 • Lasten kanssa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja hyviä tapoja 100% (kyllä)
 • Ruokapöydässä saa keskustella 99,2% (kyllä)
 • Lapset vastaanotetaan ja hyvästellään päivittäin henkilökohtaisesti 98,8% (samaa mieltä)

Henkilöstökyselystä nousseet kehittämiskohteet:

 • Ristiriitatilanteet käsitellään työyhteisössäni/tiimissäni rakentavasti 73,1% (kyllä)
 • Olen vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa jokaisen lapsen kanssa päivittäin 83,8% (kyllä)
 • Ilmapiiri on ruokailussa kiireetön 83,8% (kyllä)

Yhteistyötahojen kyselyn tuloksia:

 • Varhaiskasvatuksen ja edustamasi tahon yhteistyö on riittävää? 81% (samaa mieltä)
 • Millaiseksi arvioisit yhteistyön varhaiskasvatuksen kanssa 72,7% (erinomainen/hyvä)
 • Varhaiskasvatuksella ja edustamallanne taholla on sovitut yhteistyökäytänteet? 73% (kyllä)