Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 29.2.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta nimesi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen laskujen ja ostolaskujen hyväksyjät vuodelle 2024 seuraavasti:

(Tulosyksikkö, hyväksyjä, 1. sijainen,  2. sijainen)

Hallinto: johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö
Käyttö: käyttöpäällikkö, työnjohtaja, verkostopäällikkö
Verkosto: verkostopäällikkö, verkostomestari, käyttöpäällikkö

Lisäksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja voi tarvittaessa hyväksyä myös kaikkien Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulosyksiköiden laskut ja ostolaskut.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden toteumaraportin tiedoksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ja allekirjoitti Kajaanin Vesi – liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja päätti, että tilikauden ylijäämä 835.730,16 euroa kirjataan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ei siirtänyt tehtyjä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan