Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 24.8.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2023 – 2025. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja ja liikelaitoksen viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousta tai päätöksentekoa seuraavana perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta nimesi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ostolaskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät vuodelle 2023 seuraavasti:

  • Tulosyksikkö: Hallinto. Hyväksyjä: johtaja, 1. sijainen: verkostopäällikkö 2. sijainen: käyttöpäällikkö
  • Tulosyksikkö: Käyttö. Hyväksyjä: käyttöpäällikkö, 1. sijainen: työnjohtaja, 2. sijainen: verkostopäällikkö
  • Tulosyksikkö: Verkosto. Hyväksyjä: verkostopäällikkö, 1. sijainen: verkostomestari, 2. sijainen: käyttöpäällikkö

Lisäksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja voi tarvittaessa hyväksyä myös kaikkien Kajaanin vesi -liikelaitoksen tulosyksiköiden ostolaskut ja kirjanpitotositteet.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden toteumaraportin 1.1.-31.7.2023. Raportti on esityslistan liitteenä.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ei siirtänyt tehtyjä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan