Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 23.2.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta nimesi Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen ostolaskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät vuodelle 2023 esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ja allekirjoitti Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2022. Johtokunta päätti,​ että tilikauden ylijäämä 705.019,​06 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-​/alijäämätilille sekä esitti tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Kajaanin katu-​ ja vesihuoltoverkoston korjausvelkalaskennan 8/2022 loppuraportin erityisesti
vesihuollon osalta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ei siirtänyt tehtyjä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan