Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 2.11.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa käsitellyt asiat

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1.-​30.9.2022.

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta hyväksyi esityslistan liitteen mukaisena Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen hinnaston 1.1.2023 alkaen. Johtokunta varautuu tarkistamaan hinnastoa vuoden 2023 aikana,​ mikäli Kajaanin Veden myynti ja/tai tuotantokustannukset kehittyvät merkittävästi vuoden 2023 talousarvioesitystä epäedullisemmin.

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2021.

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta merkitsi Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 -​kyselytutkimuksen tiedoksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen vesihuoltomaksuvertailun 1.2.2022 Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten keskiarvohintoihin.

Linkki esityslistaan