Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin varhaiskasvatuksen lähtökohtana on lapsen edun ensisijaisuus

Yle uutisoi tänään näkyvästi varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta. Uutisessa on esillä myös turvavaljaiden käyttö Kajaanin varhaiskasvatuksessa siitä näkökulmasta, että henkilöstöpula olisi syynä turvavaljaiden käyttöön. Kyse ei kuitenkaan ole henkilöstöpulasta tai liikkumisvapauden rajoittamisesta, vaan kuvien tilanteissa lapsille on puettu turvavaljaat lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Tilanteet, joissa lapsilla on käytetty turvavaljaita, ovat olleet kestoltaan lyhyitä.

Varhaiskasvatuksessa tehtävänämme on toteuttaa jokaiselle lapselle tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuus kehittävässä, oppimista edistävässä, terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Turvallisuudesta huolehtimisen näkökulmasta turvavaljaiden pukeminen on edellä mainituista syistä joissakin tilanteissa perusteltua.

Lasten ja huoltajien osallisuus on keskeistä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu lasten yksilöllisten vahvuuksien, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioon ottamiseen. Lasten huoltajilla on aina mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Toimintamme on täysin avointa huoltajille. Päivittäisten kohtaamisten lisäksi lasten huoltajilla on mahdollisuus myös osallistua toimintaan. Keskustelemme toimintatavoista huoltajien kanssa ja tarvittaessa kirjaamme lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan esimerkiksi lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toteuttamiseen liittyvät toimet. Huoltajilla on aina mahdollisuus kysyä ja antaa palautetta varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Kajaanin varhaiskasvatuksessa suhtaudutaan vakavasti asiasta nousseeseen julkiseen keskusteluun. Kaupunki on käynyt keskustelua Kuntaliiton ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa turvavaljaiden käytöstä, eikä keskustelujen perusteella ole tullut esille tarvetta muuttaa käytäntöjä. Turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia käydään läpi säännöllisesti henkilöstön kanssa ja ohjeita tarkennetaan tarpeen mukaan. Kaupungin varhaiskasvatus jatkaa edelleen avointa yhteistyötä huoltajien ja päiväkotien henkilöstön kanssa. Kajaanin kaupunki toteutti keväällä 2022 huoltajille, lapsille ja henkilöstölle toteutetun laadunarviointikyselyn, jossa varhaiskasvatus sai erinomaiset tulokset.

Lisätietoja Mika Tiihonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 044 710 1720 ja Mari Lyyra, sivistysjohtaja, p. 044 710 0235.