Hyppää sisältöön
Ihmisiä ideoimassa ja kirjaamassa ajatuksia paperille.

Kajaanin uusi osallisuusohjelma edistää kaupungin, kuntalaisten ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta

Kajaanin osallisuusohjelma 2024–2026 on valmistunut ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa tiistaina 28.5.2024. Kaupungin osallisuusohjelma on ensimmäinen laatuaan. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kajaanilaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä välittää tietoa osallistumisen keinoista.

Kajaanin kaupungin hyvinvointikoordinaattori Veera Lintulan mukaan ohjelmaa varten on kerätty aineistoa useista eri lähteistä ja monin eri keinoin. On järjestetty erilaisia työpajoja sekä kyselyitä, käyty keskusteluja ja kerätty tietoa myös hankkeiden kautta.

– Ohjelman laatiminen oli sekä mielenkiintoista ja antoisaa, mutta myös haastavaa. Osallisuus teemana on hyvin laaja, ja se vaati rajaamista. Materiaalia kerättiin monipuolisesti ja paljon, ja käsittely vaati myös aikaa, Lintula kertoo.

Ohjelmassa osallisuuden tavoitteita lähestytään työpajoissa ja kyselyissä tunnistettujen osallisuuden haasteiden kautta. Sekä kaupunkilaisten että kaupungin henkilöstön arvioissa korostuivat tietoon ja tunteisiin liittyvät haasteet. Näiden haasteiden kautta laadittiin tavoitteita, joita kuntalaiset arvottivat talvella toteutetussa osallisuuskyselyssä. Tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty ohjelmassa neljään eri kokonaisuuteen: asukasosallisuuteen, kansalaistoimintaan, kaupungin toimintakulttuuriin ja päätöksentekoon.

– Nyt ohjelma on valmis, mutta toki työ ei tähän lopu, vaan nyt ohjelmaa lähdetään toteuttamaan, Lintula toteaa.

Hän kertoo, että osallisuuden tilannetta seurataan vuosittaisen asukaskyselyn osallisuutta kuvaavilla mittareilla ja osallisuusohjelmakauden päätteeksi tehdään kysely henkilöstölle. Osallisuuden toimeenpanoa varten on haettu ja haetaan myös hankkeita.

– Tärkeässä roolissa ovat myös eri verkostot ja kumppanuudet, Lintula lisää.

Miksi osallisuusohjelma?

Osallisuuden kehittäminen perustuu kuntalakiin ja Kajaanin kaupunkistrategiaan 2023–2026. Kaupungin, kuntalaisten ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta edistävässä osallisuusohjelmassa näkyvät kaupunkistrategiasta tutut vastuullisuuden, yhteisöllisyyden, rohkeuden ja aitouden arvot.

Osallisuuden kokemus vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja siitä on hyötyä myös yhteisöllisyyden ja konkreettisen osallistumisen näkökulmasta. Asukkaat ovat tärkeitä kokemusasiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan kunnan palveluiden kehittämisessä.

Osallisuusohjelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kajaani.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta