Hyppää sisältöön

Kajaanin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö sai kiitosta valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan kokouksessa

Kajaanin kaupungin uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kaupungin osallistava tapa edistää yhdenvertaisuutta keräsivät kiitosta keskiviikkona 7.6. eduskunnassa pidetyssä valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan kokouksessa.

Kajaanin kaupungin romanityöryhmän puheenjohtaja Jenni Kettunen sekä työryhmän sihteeri Ramona Grönstrand olivat kokouksessa esittelemässä kaupungin yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä.

– Kajaani oli kokouksessa esillä monin tavoin positiivisessa valossa. Kajaanin tapaa edistää yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita proaktiivisesti pidettiin kokouksessa esimerkillisenä, Kettunen kertoo.

Kaupungin uuden toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tehtävänä on huolehtia, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kaikkien kuntalaisten osalta myös käytännössä. Suunnitelma on laadittu monipuolisessa yhteistyössä eri väestöryhmien kanssa.

Alueen romaneja on kuultu Kajaanin romanityöryhmän välityksellä muun muassa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen ja kuntalaisten osallisuuskokemuksiin liittyen.

–  Hyviä väestösuhteita rakentava yhteistyö ja sen kehittäminen liittyvät keskeisesti Kajaanin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöihin, Kettunen toteaa.

Hänen mukaansa Kajaanissa tehtävä yhdenvertaisuus- ja romanityö sai runsaasti positiivista palautetta romaniasiain neuvottelukunnan kokoukseen osallistuneilta. Esimerkiksi Kettusen ja Grönstrandin laaja-alainen työparityöskentely yhdenvertaisuustyön saralla sai kiitosta vaikuttavuudestaan.

Kokouksessa käydyssä keskustelussa ehdotettiin, että Kajaanin mallia eri väestöryhmien osallistamisessa ja huomioimisessa kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, hyvinvointisuunnitelmassa ja kaupunkistrategian valmistelussa voisivat käyttää mallina muutkin kunnat.

Romaniasiain neuvottelukunnan jäsenistä puolet edustaa romaniväestöä. Lisäksi kokouksessa on edustettuina esimerkiksi useat ministeriöt, Kuntaliitto, Opetushallitus sekä aluehallintovirastot.

Kajaanin kaupungin romanityöryhmän tehtävänä on kehittää paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjinä sekä parantaa viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 

Kajaanin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2025