Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin seudulla kävellen ja pyöräillen tehtävien matkojen osuus on maan keskitasoa- tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn osuutta merkittävästi 

Vuonna 2021 toteutetun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tulokset on julkaistu. Tutkimuksessa kerättiin laajasti tietoa ihmisten liikkumistavoista, käytetyistä kulkumuodoista ja matkojen pituuksista. Kajaani oli ensimmäistä kertaa mukana laajemmassa tutkimusotannassa. Kajaanissa tutkimukseen vastasi 836 asukasta. Tutkimusaineisto toimii merkittävänä liikennesuunnittelun ja alueellisen liikennemallin lähtötietona.

Joka viides matka tehtiin kävellen

Kajaanissa tehtiin vuonna 2021 matkoista kestävillä liikkumismuodoilla 29 % ja henkilöautolla 68 %. Kestävillä liikkumismuodoilla tarkoitetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kestävien liikkumismuotojen osuus oli Kajaanissa samalla tasolla Porin sekä Itä- ja Länsi-Uusimaan seutujen kanssa. Helsingin seudulla kestävien liikkumismuotojen osuus oli suurin; kävellen ja pyöräillen liikuttiin yli puolet matkoista.

 • Pyöräilyn osuus tehdyistä matkoista on Kajaanissa 8 %, mikä on maan keskitasoa.
 • Muilla seuduilla pyöräilyn osuus oli 7–12 %, lukuun ottamatta Oulua. Oulun seudulla lähes joka viides matka (18 %) pyöräiltiin.
 • Kajaanissa kävellen tehtyjen matkojen osuus oli 20 %. Kajaanin tiivis keskustaajama-alue mahdollistaa kestävien liikkumismuotojen kasvun.
 • Huomion arvoista kuitenkin on, että 1–3 kilometrin pituisia matkoja Kajaanissa tehtiin henkilöautolla valtakunnallisesti eniten. Kajaanissa alle kolmen kilometrin matkoista 65 % tehtiin joko henkilöauton kuljettajina tai matkustajina.
 • Viime vuosina Kajaanissa tehtyjen kestävän liikkumisen infrahankkeiden vaikutukset tulevat näkymään viiveellä. Tavoitteena on kasvattaa etenkin pyöräilyn osuutta merkittävästi. Kajaanin kaupunki on arvottanut uusimmassa kaupunkistrategiassaan kestävien kulkutapojen kasvun mahdollisuuksia.

Nuoret aikuiset tekevät matkoja eniten

Vuoden 2021 valtakunnallisessa tehdyissä matkoissa näkyvät koronapandemian vaikutukset. Kajaanin seudun asukkaat tekivät vuonna 2021 keskimäärin 2,4 matkaa/hlö/vrk ja matkustivat keskimäärin 36 kilometriä vuorokaudessa.

 • Eniten matkoja tekivät työssä käyvät 18–34-vuotiaat aikuiset ja heillä autoilun osuus oli suurinta.
 • Ajokortittomat nuoret liikkuivat matkoistaan puolet kestävillä liikkumismuodoilla ja puolet matkoista tehtiin henkilöauton matkustajina.
 • Pyöräilyn osuus oli suurinta nuorten koulu- ja vapaa-ajanmatkustamisessa.
 • Pisimpiä matkoja tekivät opiskelijat. Tämä todennäköisesti johtuu ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden pitkistä matkoista.
 • Yleisesti pisimmistä matkoista lähes kaikki tehtiin autoillen.
 • Pääosa Kajaanin seudun asukkaiden matkoista oli vapaa-ajan matkoja. Työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyviä matkoja oli 24 %.

Henkilöautoilun matkamäärien vaihtelut eri vuodenaikoina olivat melko vähäiset. Kesän lomakausi näkyi henkilöautolla matkustajana tehtyjen matkojen pituuksien kasvuna.

 • Eniten henkilöautolla liikuttiin arkisin, mutta viikonloppuna matkat olivat pidempiä.
 • Keskimääräinen matka henkilöauton kuljettajana oli Kajaanissa 25 km/vrk, kun se valtakunnallisesti oli 21,7 km/vrk.
 • Mitä useampi auto oli kajaanilaisessa taloudessa, niin asukkaat liikkuivat vähemmän kävellen, pyöräillen ja käyttäen joukkoliikennettä.
 • Pääpiirteittäin autonomistus kasvoi asteittain, mitä kauempana asuttiin seudun ydinalueista. Kolmannes kerrostaloissa asuvista ei omistanut autoa lainkaan. Kerrostaloissa asuvilla kestävien liikkumismuotojen käyttö oli jopa 40 %.

Olosuhteiden kehittäminen ja liikenteen päästöt

Tutkimuksessa esitettyjen lisäkysymysten perusteella liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä piti tärkeänä kaksi kolmasosaa vastaajista. Liikkumismuotojen olosuhteista tärkeimpänä pidettiin pyöräilyn olosuhteiden parantamista.

Henkilöliikennetutkimus tuo tietoa suomalaisten liikkumistavoista

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein toteutettu tutkimus. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumistavoista, käytetyistä kulkumuodoista ja matkojen pituuksista. Tutkimus antaa tietoa myös eri väestöryhmien tehtyjen matkojen ajallisista ja alueellisista eroista. Nyt julkaistun tutkimuksen tieto on kerätty vuonna 2021. Tutkimustiedon keräämisestä vastaa Traficom.

Traficom:

Linkki Traficomin suomalaisten liikkumistottomukset verkkosivustolle.

Linkki Traficomin henkilöliikennetutkimus 2021 suomalaisten liikkuminen verkkosivustolle.

Lisätietoja:
Jari Kauppinen, suunnittelupäällikkö Kajaanin kaupunki, puh. 044 7100 034
Teemu Rissanen, suunnitteluinsinööri Kajaanin kaupunki, puh. 044 7100 360
Riikka Kallio, asiantuntija WSP, puh. 040 861 2191
Päivi Hautaniemi, liikennejärjestelmävastaava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. p. 0295 038 239

Linkki henkilöliikennetutkimukseen 2021 seutujulkaisu Kajaani (PDF)