Hyppää sisältöön
Valkoisia kukkia ja suihkulähde, jonka takan on keltainen Raatihuone rakennus.

Kajaanin matkailututkimus: Vastaa kyselyyn ja kerro näkemyksesi ja kehittämisideasi

Kajaanin matkailututkimus

Hyvä Kajaanissa vieraillut matkailija,

Olen kolmannen vuoden restonomiopiskelija Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja teen kyselytutkimusta liittyen opinnäytetyöhöni. Työni tarkoituksena on selvittää, mitä Kajaanissa matkailleet henkilöt ajattelevat kaupungista ja minkälaisia mielikuvia heille on kaupungista syntynyt.

Vastaamalla kyselyyn, voitte tuoda esille näkemyksiänne ja kehittämisideoitanne koskien Kajaanin kaupungin matkailua. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia.

Antamianne tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tähän opinnäytetyöhön, ja aineisto hävitetään analyysin valmistuttua. Kysely on avoinna 31.8.2022 asti. 

Tutkimukseen vastanneiden kesken arvotaan kaksi tuotepakettia, jotka sisältävät I love Kajaani-tuotteita. Jos haluatte osallistua arvontaan, jätättehän kyselyn lopuksi yhteystietonne. Nämä tiedot kerätään vain arvontaa varten, eikä tietojanne yhdistetä vastaukseenne.

Vastaan mielelläni kysymyksiinne, mikäli teillä on kysyttävää kyselystä tai opinnäytetyöstäni.

Essi Määttä restonomiopiskelija Kajaanin ammattikorkeakoulu essimaatta1@kamk.fi.

Linkki kyselyyn