Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin työntekijöitä kaupungintalolla

Kajaanin kaupunki toteutti Positiivinen organisaatio -henkilöstökyselyn – tulokset kertovat työn imusta

Kajaanin kaupunki toteutti Positiivinen organisaatio -henkilöstökyselyn aikavälillä 1.–16.12.2022. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kaupungin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia siitä, missä määrin positiivisen organisaation osatekijät, kuten esimerkiksi myönteinen vuorovaikutus ja yhteistyö tai vahvuuksien huomioiminen toteutuu Kajaanin kaupungilla. Kyselyyn saatiin 740 vastausta ja vastausprosentti oli hieman yli 40. Kyselyn toteutti Oulun ammattikorkeakoulu osana PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen -hanketta. Kajaanin kaupunki on ollut hankkeessa mukana syksystä 2021. Tutkimus on yksi osa Oulun ammattikorkeakoulun laajempaa positiivisen johtamisen pilotointikokonaisuutta.

Tulosten mukaan Kajaanin kaupungilla on työn imua

Positiivinen organisaatio -kyselyssä saatiin kokonaistulokseksi eli positiiviseksi organisaatioindeksiksi 7,13 asteikolla 0–10. Kajaanin kaupungin tulos on hankkeen asiantuntijoiden mukaan korkeampi verrattuna jo tehtyihin pilotointitutkimuksiin. Positiivisen organisaation osa-alueiden lisäksi kyselyssä mitattiin työn imua, ja tältäkin osin Kajaanin kaupungin tulos on keskimääräistä korkeampi verrattuna mittarin viitetietoihin. Etenkin uppoutumista työhön koettiin Kajaanissa keskimääräistä enemmän. Kyselyn avoimien vastausten perusteella yksi merkittävin kehitystoive kohdentui eri työyksikköjen välisen yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen.

Kyselyn toimialue ja tulosyksikötasoiset rapotit valmistuvat kevään aikana ja niiden tuloksia käsitellään työyhteisöissä PoJo-hankkeen asiantuntijoiden vetämänä.

”Kysely on tarkoitus jatkossa toteuttaa vuosittain ja tulosten avulla kartoitetaan työyksiköiden, toimialojen ja tulosalueiden kehittämiskohteita. Kajaanin kaupungin uusi henkilöstöohjelma on valmistumassa vuosille 2023–2026 ja siinä keskiössä on myönteinen henkilöstökokemus. Henkilöstökysely nostaa esille organisaation kokemuksen siitä, millaista meillä on työskennellä. Näin saamme myös henkilöstöohjelman toteutuksen seurantaan hyvän työkalun”, kertoo Kajaanin kaupungin henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen.  

”Kajaanin kaupunki on noin 2000 ihmisen organisaatio ja merkittävä työnantaja alueellamme. Kyselyn hyvät tulokset ravistelevat toivottavasti hyvällä tavalla myös mielikuvia Kajaanin kaupungista työnantajana”, iloitsevat Kajaanin kaupungin työhyvinvointipäällikkö Heli Säkkinen ja henkilöstön kehittämispäällikkö Kati Pääkkönen. 

”Positiivista organisaatiota kehitetään yhdessä ja jokainen vaikuttaa osaltaan yhteiseen työn imuun, innostumiseen ja onnistumiseen. Kyselyn avulla kiinnitämme huomiota siihen, mitkä asiat tutkimustenkin mukaan ovat yhteydessä hyvinvointiin, ja tuomme nämä asiat työyhteisöjen yhteiseen keskusteluun”, kertoo PoJo-hankkeen sisällöllinen projektipäällikkö Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta. 

PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen -hanke toteutetaan ajalla 1.10.2021–31.8.2023, ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeessa edistetään positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista Kainuun alueen mikro- ja pk-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa. Hankkeessa toteutetaan alueellisia ja organisaatiokohtaisia koulutuksia, valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita sekä valmennetaan työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjiä ja tarjoajia positiivisen organisaation ja johtamisen soveltamiseen.

Lisätietoja

Jyrki Komulainen
Henkilöstöjohtaja
044 714 7551

Heli Säkkinen
Työhyvinvointipäällikkö
044 710 0202

Kati Pääkkönen
Henkilöstön kehittämispäällikkö
044 710 0048

Aihealueet