Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki saneeraa kiintopisteverkkoa

Kajaanin kaupunki tekee kiintopisteverkon saneerauksen valmistelevia toimenpiteitä kaupungin omistamilla maa-alueilla Pöllyvaaran ja Pirunvaaran alueilla.

Tulevien asemakaava-alueiden uusien kiintopisteiden mittaamiseksi tehdään metsän harvennusta olemassa olevien kiintopisteiden ympäristössä, millä mahdollistetaan kiintopisteiden satelliittimittaukset. Toimenpiteet pyritään suorittamaan puustoa ja maastoa säästäen siten, että ainoastaan satelliittisignaalin kulkua haittaavia puita poistetaan. Toimenpiteet suoritetaan tarvittaessa koneellisesti lumisena aikana, jolloin työn aiheuttama haitta myös alueiden käytölle voidaan minimoida.

Kiintopisteverkon saneerauksella ja uusien pisteiden mittaamisella varmistetaan kaupungin ylläpitämän paikkatiedon tasainen laatu eri asemakaava-alueen osissa ja työ liittyy olennaisesti kaupungin lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Paikkatietoa käytetään kaupungilla laajasti eri käyttötarkoituksissa maankäytön- ja kunnallistekniikan suunnittelun lähtöaineistona sekä tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseen kunnallistekniikan ja asuinalueiden rakentamisen yhteydessä.

Lisätiedot

 • Säkkinen Jari

  Kaupungingeodeetti

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Härkönen Alpo

  Metsätalousinsinööri

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala