Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki on saanut talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Kajaanin kaupunki on alkuvuoden 2022 aikana työstänyt lisätoimenpiteitä vuonna 2019 laadittuun talouden sopeuttamissuunnitelmaan. Tavoitteena on ollut löytää yhteistoiminnassa uusia vuosittaisia säästöjä vähintään 2,5 milj. euroa. Osana tätä työtä on toteutettu koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Uusia toimenpiteitä on pyritty löytämään kaupungin palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyen, uudistamalla toimintatapoja sekä tiivistämällä yhteistyötä. Henkilöstön näkemyksiä säästökohteista kartoitettiin kyselyn avulla ja tulokset on huomioitu ja työstetty jatkotoimenpiteiksi YT-prosessissa. Yhteisenä tavoitteena on ollut löytää vaikuttavat keinot uusien YT-kierrosten välttämiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelut päättävässä kokouksessa torstaina 12.5.2022 todettiin, että eri toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Tehtäväkuviin ja työntekopaikkaan voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstömenojen kulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä. Lisäksi toimintatapojen ja prosessien kehittämistä jatketaan.

Neuvottelut käytiin henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa hyvässä hengessä. Seuraavaksi on päätöstenteon aika, kun kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 31.5.2022 ja kaupunginvaltuusto 13.6.2022.

Lisätietoja
Jyrki Komulainen, henkilöstöjohtaja, 044 7147 551, jyrki.komulainen(at)kajaani.fi
Tarja Lempeä, talousjohtaja, 044 7100 237, tarja.lempea(at)kajaani.fi

Aihealueet