Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupunki on jatkanut koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyviä yhteistoimintaneuvotteluja ja täsmentänyt lomautustarpeen määrää

Kajaanin kaupunki on jatkanut yhteistoimintaneuvotteluja 7.1.2021. Neuvottelut perustuvat koronavirusepidemian ja viranomaisten antamiin rajoituksiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin vaikutuksiin kaupungin palvelujen tuottamisessa sekä henkilöstöresurssissa. Neuvotteluihin osallistuivat työnantajan ja henkilöstön edustajat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.12.2020.

Neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Työnantajan alustavan käsityksen mukaan kaupungin henkilökunnan lomauttamistarve koskee koronavirusepidemiasta johtuen enintään 532 henkilöä. Mahdolliset lomautukset voivat koskea kirjaston henkilökuntaa, keskushallintoa, ympäristöteknistä toimialaa, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, sekä Kajaanin Mamselli -liikelaitosta. Lomautukset voivat koskea myös varhaiskasvatusta, mikäli koronaviruksen muunnos vaikuttaa olennaisesti koronan rajoitustoimiin ja aiheuttaa päiväkotien sulkemistarpeita. Muut toiminnot on rajattu mahdollisten lomauttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Henkilöstöön kohdentuvat vaikutukset tarkentuvat yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Työnantaja korostaa, että neuvotteluilla varaudutaan mahdollisiin työvoiman tarpeessa tapahtuviin muutoksiin koronavirusepidemian etenemisen mukaan. Tärkeää on suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida ja varautua mahdollisiin lomautuksiin. Mahdollisesti vapautuvalle henkilöstölle etsitään omalta ja toisilta toimialoilta sekä liikelaitoksista korvaavaa työtä.

Seuraava yhteistoimintakokous pidetään torstaina 14.1.2021.

Lisätietoja vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen, p. 044 7100 410.

Aihealueet