Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupunki on jatkanut koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyviä yhteistoimintaneuvotteluja ja seuraa edelleen valtakunnallista tilannetta

Kajaanin kaupunki on jatkanut yhteistoimintaneuvotteluja 14.1.2021. Neuvottelut perustuvat koronavirusepidemian ja viranomaisten antamiin rajoituksiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin vaikutuksiin kaupungin palvelujen tuottamisessa sekä henkilöstöresurssissa.

Neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Neuvotteluissa käytiin läpi tämänhetkinen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen tilanne, ja todettiin että rajoitustoimien osalta seurataan valtakunnallisen tilanteen kehittymistä seuraavaan viikkoon. Työnantajan alustavan käsityksen mukaan kaupungin henkilökunnan lomauttamistarve koskee koronavirusepidemiasta johtuen enintään 332 henkilöä. Mahdolliset lomautukset voivat koskea kirjaston henkilökuntaa, keskushallintoa, ympäristöteknistä toimialaa, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, sekä Kajaanin Mamselli -liikelaitosta. Lomautukset voivat koskea myös varhaiskasvatusta, mikäli mahdolliset rajoitustoimet aiheuttavat päiväkotien sulkemistarpeita. Muut toiminnot on rajattu mahdollisten lomauttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Henkilöstöön kohdentuvat vaikutukset tarkentuvat yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Työnantaja korostaa, että neuvotteluilla varaudutaan mahdollisiin työvoiman tarpeessa tapahtuviin muutoksiin koronavirusepidemian etenemisen mukaan. Tärkeää on suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida ja varautua mahdollisiin lomautuksiin. Mahdollisesti vapautuvalle henkilöstölle etsitään omalta ja toisilta toimialoilta sekä liikelaitoksista korvaavaa työtä.

Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat edelleen ja seuraava kokous pidetään 21.1.2021.

Lisätietoja vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen, p. 044 7100 410.

Aihealueet