Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupunki hakee rakenteellisia uudistuksia talouden tasapainottamiseksi

Kajaanin kaupunki päivittää vuonna 2019 hyväksyttyä talouden sopeuttamissuunnitelmaa, jonka mukaiset toimenpiteet on suunniteltu vuosille 2020–2022. Ohjelman toteuttamisaikana on tapahtunut merkittäviä toimintaympäristön muutoksia mukaan lukien yleisen oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen sekä koronapandemia, jotka ovat vaikuttaneet ohjelman toteuttamiseen.

”Kaupungin osalta ohjelmalla on alun perin tavoiteltu 5 miljoonan euron kustannussäästöjä, ja sen suhteen ollaan nyt noin puolessa välissä. Uusia ja vaikuttavia keinoja on tarpeen hakea. Tavoitteena on myös vähentää rahoitustuottojen vaikutusta talouden tasapainon ylläpidossa, koska niiden taso voi vaihdella paljonkin vuosittain”, kertoo Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen. ”Lisäksi soten rahoitus siirtyy hyvinvointialueelle, mikä osaltaan mahdollistaa keskittymisen kaupungin oman talouden vakauttamiseen,” jatkaa Tolonen.  

Nyt päivitettävässä sopeuttamissuunnitelmassa tarkasteluun otetaan erityisesti kaupungin palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyvät asiat sekä organisaation yhteistyön tiivistäminen. Palvelutarpeesta lähtevän tarkastelun tavoitteena on palvelujen sopeuttaminen tarvetta vastaavalle tasolle väestömäärän muutosta mukaillen.  Kiinteistöt ja niiden peruskorjaustarpeet ovat osa tarkastelua. Koko kaupunkikonsernin näkökulmasta tarkastellaan myös mahdollisuuksia entistä tiiviimpään yhteistyöhön toimialueiden sisällä sekä niiden välillä. Lisäksi organisaation työ- ja toimintatapoja halutaan kehittää, ja hyödyntää esimerkiksi uusien tietojärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

”Sopeuttamissuunnitelman päivityksen yhteydessä ei tarkastella pelkästään euroja vaan myös toimintaa. Tavoitteena on jatkaa toiminnan sujuvoittamista ja tehostamista, ja pitää samalla palveluiden laatu korkealla tasolla”, tiivistää Tarja Lempeä, Kajaanin kaupungin talousjohtaja.

Henkilöstön työpanos on keskeinen osa kaupungin tuottamia palveluita ja sen vuoksi sopeuttamissuunnitelmaa tullaan tarkastelemaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

”Henkilöstön ideoita kartoitetaan kyselyn avulla helmi-maaliskuussa. Organisaation työ- ja toimintatapojen kehittäminen edellyttää henkilöstön vahvaa panosta. Tätä kehittämistyötä haluamme tehdä yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa”, toteaa Jyrki Komulainen, Kajaanin kaupungin henkilöstöjohtaja. ”Organisaation toiminnan kehittäminen on osa henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Muuttuvassa ympäristössä toimintatapoja on uudistettava. Sitä kautta voidaan helpottaa työarkea”, jatkaa Komulainen.

Kaupunginvaltuuston, sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet käsittelivät talouden sopeuttamisohjelman päivittämistä iltakoulussa valtuuston kokouksen jälkeen maanantaina 14.2.2022. Sopeuttamissuunnitelman päivittämistä varten perustetaan ohjausryhmä. Tavoitteena on tuoda suunnitelma valtuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Lisätiedot:
Jari Tolonen, kaupunginjohtaja, p. 044 710 0303
Tarja Lempeä, talousjohtaja, p. 044 710 0237
Jyrki Komulainen, henkilöstöjohtaja, p. 044 714 7551

Aihealueet