Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupunki edistää kestävää liikkumista ja selvittää edellytyksiä kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamiseksi – kuntalaiskysely auki 17.4.2022 saakka

Kajaanin kaupunki on huhtikuussa 2021 valmistuneessa liikennejärjestelmä -suunnitelmassa linjannut toimenpiteeksi kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnan, runkolukittavien pyörätelineiden lisäämisen tärkeimmille pysäkeille sekä positiivisen kestävän liikkumisen kulttuurin edistämisen. Maaliskuussa 2022 käynnistyneessä kestävän liikkumisen hankkeessa selvitetään nyt tarkemmin kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisedellytykset sisältäen esimerkiksi sopivan määrän pyöriä, pyöräasemien sijainnin sekä käyttöönoton toteutustavan. Suunnitelmien pohjalta Kajaanissa voidaan kilpailuttaa kaupunkipyöräjärjestelmä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on lisätä jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä.

”Kaupungin pyöräilymahdollisuuksia on edistetty systemaattisesti muun muassa parantamalla ja rakentamalla uusia kevyenliikenteenväyliä sekä lisäämällä runkolukittavia pyöräpysäköintipaikkoja ja pyöränhuoltopisteitä. Kaupunkipyöräjärjestelmän selvittäminen on seuraava askel”, kertoo Jari Kauppinen, Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan suunnittelupäällikkö.

Kuntalaisten tarpeet keskiössä

Hankkeen alussa kuntalaisilta selvitetään kyselyn avulla nykyisiä liikkumistottumuksia, näkemyksiä kaupunkipyöräasemien sijoittamiseen ja pyöräpysäköinnin parantamistarpeisiin sekä ideoita jalan-kulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi.  Vastauksia hyödynnetään suunnitelmien laadinnassa. Kysely on avoinna 17.4.2022 saakka.

Linkki kyselyyn

Kajaanin kaupunki sai kestävän liikkumisen kehittämiseen avustusta liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Afry Finland Oyn ja Sweco Infra & Rail Oy:n kanssa.

”Suunnitelma on tärkeässä roolissa, kun ajatellaan kestävää liikkumista ja sujuvaa arkea. Esimerkiksi joukkoliikenteen vuorovälejä on mahdollista täydentää kaupunkipyörillä, ja keskustassa lyhyet välimatkat taittuvat pyöräillen näppärästi. Pyörien pysäköintiratkaisujen sijoittelulla vaikute-taan suoraan matkaketjujen sujuvuuteen”, kertoo Teemu Rissanen, Kajaanin kaupungin ympäristö-teknisen toimialan suunnitteluinsinööri.

Lisätietoja:
Jari Kauppinen, suunnittelupäällikkö, Kajaanin kaupunki p. 044 7100 034
Teemu Rissanen, suunnitteluinsinööri, Kajaanin kaupunki p. 044 7100 360