Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin kaupunginvaltuuston 26.9.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat

  • Kajaanin kaupungin muutettu rakennusjärjestys: Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen muutokset esitetyssä muodossa.
  • Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen, vaihe 3. Valtuusto hyväksyi esityksen.
  • Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa – lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025. Valtuusto hyväksyi esityksen.
  • Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin rahoitusjärjestelyt. Valtuusto hyväksyi esityksen.
  • Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022. Valtuusto hyväksyi esityksen.
  • Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen. Valtuusto hyväksyi esityksen.
  • Selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen havainnoista. Valtuusto hyväksyi esityksen.
  • Tarkastuslautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025. Tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin Jari Lind.
  • Vuolijoen aluelautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021 – 2025. Valtuusto hyväksyi esitetyt henkilömuutokset.
  • Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Kainuussa – kuntien välinen yhteistyösopimus. Valtuusto hyväksyi yhteistyösopimuksen. Sotkamon kunta vastaa Kainuun ympäristöterveydenhuollosta 1.1.2023 alkaen. Toiminto on ollut aiemmin Kainuun Sotella, sitä ei siirretä uudelle hyvinvointialueelle.
LINKKI ESITYSLISTAAN