Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin kaupunginhallituksen 20.9.2022 kokouksen päätökset

Kaupunginhallitus on tiistain kokouksessaan esittänyt kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimuksen Kainuun ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Kaupunginhallitus ei näe kaivoslain 503/1965 6 § kohtien 3-​9 mukaisia esteitä kaivospiirin laajennukselle Kajaanin kaupungin alueella. Kajaanin kaupunginhallitus totesi,​ että kaivospiirin laajennusalueen kautta kulkee Lahnasjärven tie,​ kyseinen tie kulkee myös nykyisen kaivospiirialueen kautta,​ joten tilanne ei nykyisestä muutu, kaivospiirin laajennusalueella ei ole rakennuksia tai rakennuspaikkoja, kaivospiirin laajennusalueella ei ole voimassa olevia oikeusvaikutteisia asema-​,​ osayleis-​ tai yleiskaavoja, kaivospiirin laajennusalueen eteläosassa laajennusalue menee osittain päällekkäin vireillä olevan Sivakkalehdon tuulivoimaosayleiskaavan kanssa, kaivospiirin ja sen laajennuksen osalta Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu varaus ek-​m merkinnällä kaivosmineraalialueeksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan