Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kajaanin kaupunginhallituksen 13.9.2022 kokouksen päätökset

Kajaanin kaupunginhallituksen kokous 13.9.2022

Kaupunginhallitus on tiistain kokouksessaan hyväksynyt Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin osaksi Kajaanin kaupungin konsernitiliä ja esittänyt kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunki myöntää euromääräisesti olemassa olevan takausvastuun mukaiselle takaukselle lisää laina-​aikaa Kainuun
Osuuspankin lainojen uudelleenjärjestelyyn.

Kaupunginhallitus palautti Tuulivoimaohjelman 2035 valmisteluun. Puolustusvoimilta pyydetään tarkennusta saatuun lausuntoon.

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen havainnoista esityslistan liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto myöntää eron Vuolijoen aluelautakunnan edustajalle jäsen Anna Korhoselle ja Käkilahden edustajalle varajäsen Sari Ahlströmille ja nimeää aluelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Vuolijoen kylän edustajaksi Juhani Soinin.

Kaupunginhallitus myönsi Tytti Käämiselle eron Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja valitsi johtokuntaan henkilökunnan edustajaksi Tuuli Ahtosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijoiden päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan

Yhteystiedot