Hyppää sisältöön
Linnanrauniot ja Kajaanin kaupungin tunnus

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2022

Kajaani jatkaa talouden sopeuttamista ja valmistautuu hyvinvointialueuudistukseen.

Suomen kuntakenttä valmistautuu historiansa suurimpaan muutokseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Vuosi 2022 on siten kunnissa viimeinen vuosi nykyrakenteella.

Kajaanin kaupungin talousarviota vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa 2023 – 2024 on valmisteltu syksyn 2021 aikana muun muassa kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaareissa. Suunnitelmakaudelle 2023 – 2024 on huomioitu 1.1.2023 voimaan astuvan hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen syksyllä 2021 käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Taloudellisten vaikutusten arviointia jatketaan uudistuksen valmistelun edetessä vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2022 Kajaanin kunnallisveroprosentti säilyy entisellä tasolla 21,0 prosentissa. Kiinteistöveroprosentit pidetään samoin ennallaan. Tuloveroprosentti on pysynyt samana vuoden 2013 alusta saakka. Kuntien tuloveroprosentteja leikataan arviolta noin 12 prosenttiyksikköä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittamisen myötä.

Kajaanin kaupunki jatkaa talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista

Kajaanin kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin torstaina 11.11.2021. Talousarvioesityksessä käyttötalouden toimintatuottoja kertyy 67,3 milj. euroa ja toimintakuluja 343,3 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 5,8 milj. euroa, mikä riittää kattamaan 32,7 prosenttia poistoista. Tilikauden poistot ovat 17,8 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu -12,0 milj. euroa ja tilikauden alijäämä tuloksenkäsittelyerien jälkeen on 11,3 milj. euroa.

Alijäämäisen talousarvion vuoksi kaupunki jatkaa talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista vuonna 2022. Olemassa olevan sopeuttamisohjelman mukaisesti tavoitellaan pysyvää käyttötalouden kustannusten alentumista. Alkuvuoden 2022 aikana palveluverkkoa ja -rakenteita tullaan tarkastelemaan osana talouden sopeuttamista ja tavoitteena löytää rakenteellisia ratkaisuja kustannustason alentamiseksi.

Vuonna 2022 Kajaanin kaupungin nettoinvestoinnit ovat 26,3 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 17,0 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 9,4 miljoonaa euroa.

Teatteritalon ja Sissilinnan peruskorjaukset ovat vuoden 2022 suurimmat rakennusinvestoinnit ja lisäksi käynnistetään kaupungin varikon ja Pelastuslaitoksen yhteisen tilan rakentaminen. Katuja peruskorjataan korjausvelan hallitsemiseksi ja asuntokatujen uudisrakentamista jatketaan tonttitarjonnan turvaamiseksi Lehtikankaan puretun koulun alueella. Liikenneturvallisuutta kohennetaan toteuttamalla automaattiset liikenteenvalvontakamerat neljään kohtaan katuverkolla. Katu- ja puistoyksikköön hankitaan mm. kuorma-auto ja ruohonleikkuri sekä uusitaan kausivalaistusta. Liikuntayksikköön hankitaan latukone ja Pelastuslaitos investoi säiliösammutusautoon.

Katso Kajaanin kaupunginhallituksen kokouksessa 16.11.2021 esillä ollut Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024 

Talousarvion 2022 tunnuslukuja

 

Lisätiedot