Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen muutokset ovat nähtävillä 14.4.–13.5.2022

Kajaanin kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on otettu käyttöön 2015. Osa rakennusjärjestyksen määräyksistä on vanhentunut ja on katsottu tarpeelliseksi muuttaa rakennusjärjestystä niiltä osin. Tarkoituksenmukaisena on nähty muuttaa ainoastaan havaitut epäkohdat, ei lähteä uudistamaan koko
rakennusjärjestystä.

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta on kokouksessaan 30.3.2022 § 32 hyväksynyt rakennusjärjestysehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 6§).

Hyväksytyt rakennusjärjestyksen muutokset ovat nähtävillä 14.4. – 13.5.2022:

Osalliset voivat jättää kirjallisia muistutuksia ehdotuksen nähtävillä oloaikana. Rakennusjärjestyksen muutoksia koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava osoitettuna Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle lautakunnalle, Kajaanin kaupungin kirjaamoon, os. Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
tai kajaani@kajaani.fi viimeistään 13.5.2022 klo 15.00 mennessä otsikolla ”Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen muuttaminen”.

Linkki Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys 2022 luonnos 30.3.2022 (PDF).

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Kari Huusko puh. 044 710 0246 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi  ja rakennustarkastaja Juha Moilanen puh. 040 678 3224 tai sähköposti juha.ma.moilanen(at) kajaani.fi

Kajaanissa 13.4.2022
ympäristötekninen lautakunta