Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin historiakirjoituksen toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa täydellä kokoonpanolla

Kajaanin kaupungin historiateoksen toimikunta aloitti työskentelynsä

Kajaanin kaupunki on päättänyt kirjoituttaa kaupungin historian vuosilta 1976 – 2012. Kirja julkaistaan vuonna 2026, jolloin kaupunki täyttää 375 vuotta. Historiateoksen toteuttamisen tukemiseksi on kaupunginhallitus nimennyt 7.9.2021 historiatoimikunnan, joka kokoontui 4. lokakuuta 2021 ensimmäistä kertaa.

Toimikunnan jäsenet edustavat kirjan käsittämällä aikajaksolla kaupungin kehityksessä mukana ollutta keskeistä virkamies- ja poliittista johtoa sekä historian ja muun alan asiantuntemusta. Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen toimii toimikunnan puheenjohtajana ja museonjohtaja Antti Mäkinen sihteerinä. Lisäksi jäseninä ovat Erkki Vähämaa, Risto Brunou, Timo Soininen, Aila Latipää, Erkki Moilanen, Paavo Enroth, Aki Räisänen, Sisko Rimpiläinen.

Historiatoimikunnan tehtävänä on valita teoksen kirjoittaja sekä vastata osaltaan kirjan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä ja ohjata kirjoittamista. Toimikunta voi haastatella ja kutsua kokouksiinsa tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä.

Puheenjohtaja Anssi Tuominen toteaa, että toimikunnan tavoitteena on laatia korkealaatuinen, tieteellinen, alkuperäislähteisiin nojaava, kohteita ja lähteitä kriittisesti analysoiva historiateos. Tulevassa historiateoksessa tullaan käsittelemään mahdollisimman monipuolisesti Kajaanin kaupungin kehitystä ja pohditaan kaupungin kehityksen yhteyksiä yleisempään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Lisätietoja antaa Anssi Tuominen, anssi.tuominen(at)kao.fi, p. 044 512 4933.

Kuvateksti: Kajaanin kaupungin historiakirjoituksen toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa täydellä kokoonpanolla.