Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin historian kirjoittaja on valittu

Kajaanin kaupunginhallitus päätti (7.9.2021) valtuustoaloitteen pohjalta kirjoituttaa Kajaanin viidennen historiateoksen ajalta 1976 – 2012. Kaupunginhallitus valitsi historiateoksen  toteuttamiseksi toimikunnan, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä esitys historian kirjoittajasta. Historiateoksen kirjoittaa filosofian maisteri, tietokirjailija ja paikallishistorian tutkija Jaana Juvonen.

Juvosen erityisosaamisalueita ovat Itä-Suomen historia ja paikallisen itsehallinnon historia. Juvosella on kuntien ja eri viranomaistahojen arkistojen ja muiden lähdeaineistojen laaja tuntemus sekä tiedonhaun ja -käsittelyn erityisosaamista. Juvonen on kirjoittanut itsenäisesti seitsemän laajaa kuntahistoriaa sekä ollut mukana myös useampien kirjoittajien yhteisissä hankkeissa.

Jaana Juvosen mukaan Kajaanin historian V osan lähtökohtana tulee olemaan Kajaani ja kajaanilaiset taustanaan yleinen historian kulku. Historiateokseen halutaan kirjata tieteellisesti pätevä, kiinnostava ja helppolukuinen kokonaisuus tutkimusajanjakson Kajaanista ihmisten yhteisönä, elettynä ja koettuna paikkana. Perustamisestaan lähtien Kajaani on ollut hallinnon, kaupan ja puolustuksen keskus, ja sitä se on edelleen 2000-luvulla. Tuleva historiakirja, jonka sisällön on teemoittanut kaupungin historiatoimikunta, käsittelee näitä aihealueita ja paljon muutakin, kuten Kajaanin kaupungin roolia maakunta- ja aluekeskuksena, väestön terveydellistä ja sosiaalista hyvinvointia, kaupunkirakenteen muuttumista, elinkeinoja sekä sivistystä, kulttuuria ja liikuntatoimintaa. Lisäksi tuodaan esille ajanjakson tunnettuja kajaanilaisia eri alojen vaikuttajia.

Kajaanin kaupunki pyysi rajoitetulla menettelyllä, kohdennetuilla tarjouspyynnöillä tarjouksia Kajaanin viidennen historiateoksen kirjoittajakilpailutukseen viideltä eri historian kirjoittajalta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä historiakirjoittajaa, joista toimikunta valitsi kirjoittajaksi parhaiten kilpailutuksessa menestyneen ja eniten laatupisteitä saaneen kirjoittajan.

Tarjouksia arvioitiin kolmessa osassa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja tarjousten laadullinen vertailu.

Kirjailijan kanssa on solmittu kirjoittamissopimus ajalle 1.3.2022 – 30.11.2024. Kirjan kuvitus kootaan erikseen vuoden 2025 aikana. Kirja julkaistaan keväällä 2026, jolloin kaupunki täyttää 375 vuotta.

Historiatoimikuntaan kuuluvat, Risto Brunou, Paavo Enroth, Aila Latipää, Erkki Moilanen, Sisko Rimpiläinen, Aki Räisänen ja Erkki Vähämaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Anssi Tuominen ja sihteerinä Antti Mäkinen. Toimikunnan tehtävänä on tukea ja auttaa teoksen kirjoittajaa.

Lisätietoja:

Jaana Juvonen, historiateoksen kirjoittaja, p. 050 4104312

Anssi Tuominen, historiatoimikunnan puheenjohtaja, p. 040 341 5100

Antti Mäkinen, historiatoimikunnan sihteeri, p. 044 7100 450