Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin katse tulevassa

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.3.2022 esittää kaupunginvaltuustolle Kajaani – aikaa elämälle! uuden kaupunkistrategian 2023–2026 hyväksymistä. Valtuusto päättää strategiasta 28.3.2022. Hallitus kuuli seminaarissaan 17.3.2022 toimialojen ja liikelaitosten johtajien alustavia ajatuksia siitä, kuinka päivittyvää strategiaa voitaisiin toteuttaa ja mikä muuttuisi entiseen verrattuna.

Kaupunginhallitus keskusteli seminaarissaan talouden sopeuttamissuunnitelmasta. Talouden sopeuttaminen on entistä tärkeämpi tavoite. Ukrainan sodan vuoksi toimintaympäristö on tällä hetkellä sellaisessa myllerryksessä, että kustannukset voivat nousta arvaamattomastikin. Öljyn, ruoan ja muun materiaalin hintojen nousu tulee näkymään myös kaupungin toiminnassa.

Kaupunki kantaa vastuuta äkillisen kriisin hoidosta ottamalla vastaan Ukrainan sodan pakolaisia ja mm. järjestämällä nopeasti opetusta lapsille.

”Tarvitsemme epävarmuuden sietokykyä ja valmiutta nopeaan ja joustavaan reagointiin. Samalla on huolehdittava kaupungin elinvoimasta ja suunnattava katse tulevaan. Kajaani on selvinnyt haasteista ennenkin”, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva toteaa.

Lisätietoja antaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva, puh. 044 421 4070.

Aihealueet