Hyppää sisältöön
Esko Systemsin Kajaanin konttorilla työskentelee (oik.alk) Jukka Kettunen, Aki Rönkä ja Matias Ruokamo. Teknologiajohtaja Ville Rautiaisella ja tuotekehitysjohtaja Markku Hurskaisella on vahvat sukujuuret Kainuussa

Kajaanin kampusalue houkuttelee sijainnillaan ja tulevaisuuden osaajilla

Kajaanin kampusalueen yritystalon yhteisöllinen toiminta on seiniä tärkeämpää. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kehittävä ja ylläpitävä Esko Systems Oy muutti Kajaanin kampusalueelle kesäkuun alussa.

Kajaanin kampusalue on hiljentynyt kesäajaksi, opiskelijoita ei juurikaan näe ja oppilaitosten henkilökuntakin on siirtynyt kesälaitumille. Opiskelijaravintola Fox avaa ovensa jälleen syksyllä, kun opiskelijat palaavat kampusalueelle. Mutta miten Kajaanin kampusalueella voisi olla elämää läpi vuoden? Toukokuussa 2023 alkaneen Kajaanin kampus kehittämistyön yhtenä tavoitteena on tehostaa kampusalueen tilojen käyttöä. Oppilaitoksen käytöstä vapautuneisiin tiloihin pyritään saamaan sellaisia yrityksiä ja toimijoita, jotka hyötyvät kampuksen toimintaympäristöstä ja voivat toiminnassaan tehdä yhteistyötä eri koulutusalojen kanssa. Kampusalueen tilojen tehokkaampi käyttö säästää resursseja, tehostaa toimintaa ja on vastuullista myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kajaanin kampuksesta kehitetään yhteistyössä Kajaanin kaupungin, alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Suomen työelämälähtöisin kampusalue!

Rakentuvan kampuskeskuksen käytävällä näkyy liikettä. Avoimena olevasta toimistotilasta kuuluu tasainen näppiksen naputus, kahvinkeittimen porpatus ja iloinen puheensorina. ”Työpaikalle on kiva tulla, kun näkee työkavereita oikeasti ja pystyy vaihtamaan ja jakamaan työhön liittyviä ajatuksia ja ideoita”. Kajaanin kampusalueelle hiljattain muuttaneen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin erikoistuneen Esko Systems Oy:n vanhempi suunnittelija Aki Rönkä toteaa. Yritys avasi Kajaanissa uuden toimipisteen kesäkuun alussa, yrityksen pääkonttori sijaitsee Oulussa ja toinen sivutoimipiste Rovaniemellä.

Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä alkanut potilasjärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotyö on laajentunut merkittävästi viime vuosina, Esko Systemsin järjestelmiä on käytössä jo usealla hyvinvointialueella. Erikoissairaanhoidosta lähtenyt järjestelmäkehitystyö on laajentunut koskemaan myös perusterveydenhuoltoa, sekä ennakoivaa- ja ennaltaehkäisevää työtä ja toimintaa. Teknologiajohtaja Ville Rautiainen näkee ennaltaehkäisevässä ja ennakoivassa työssä paljon yhdyspintaa Kajaanin Kampusalueen eri koulutusalojen kanssa. ”Kajaanin kampusalueen koulutusalojen osaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyn osalta. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa, millaista palveluiden ja hoidon tarvetta tulee olemaan tulevaisuudessa. Mallinnukset voivat auttaa resurssoinnissa, sekä koulutuksen suuntaamisessa oikein ja tarkoituksenmukaisesti.” Koulutusalojen fyysinen läheisyys olikin yksi merkittävä tekijä, miksi Esko Systemsin toimitilat tulivat juuri Kajaanin kampusalueelle. Yritys näkee kampuksen toimintaympäristön tuottavan paljon synergiaetua sekä yrityksille itselleen, että alueen eri koulutusaloille. ” Kajaanin kampusalueella voidaan tehdä yhteistyötä laajasti eri koulutusalojen kanssa. Poikkitieteelliset koulutusalat voivat yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa tuottaa uusia terveys-, liikunta ja hyvinvointiteknologian innovaatioita.”

Monipuolisten koulutusalojen ja ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi Esko Systemsin muuttoa Kajaniin vauhditti yrityksen tuotekehitysjohtaja Markku Hurskaisen sekä teknologiajohtaja Ville Rautiaisen kainuulaiset juuret. ”Tiedettiin, että Kajaanista on mahdollista saada hyviä ja osaavia työntekijöitä. Eskon tavoitteena on olla hyvä yhteistyökumppani oppilaitosten ja alueen muiden toimijoiden kanssa”, perustelee Markku Hurskainen yrityksen laajentumista alueelle. Myös Kainuun keskussairaalan sijoittuminen Kampusalueen läheisyyteen helpottaa tiivistä ja käyttäjäystävällistä palvelua Kainuun hyvinvointialueen kanssa. Eskon toiminnan periaatteisiin kuuluu, että käyttöjärjestelmien kehittäjät ja ylläpitäjät tuntevat toimintaympäristön perusteellisesti ja myös pystyvät fyysisesti tutustumaan niihin hoitotyön toiminta-alueisiin, joissa yrityksen järjestelmät ovat käytössä. ” Tämä on todella koukuttava toimiala, koska oman käden jälkensä näkee välittömästi terveydenhoitoalan työssä ja toiminnassa. Sairaalaympäristö täytyy nähdä ja tuntea, että ymmärtää miksi ja miten asioita voidaan tehdä vielä paremmin” Rautiainen toteaa ja kiittelee yhteistyöstä Kainuun hyvinvointialuetta.

Kajaanin kampus elää ja kehittyy. Tulevaisuudessa alueen toivotaan houkuttelevan alueen yrittäjien, opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan lisäksi myös muita kuntalaisia ja palveluiden käyttäjiä. Etä- ja hybridityöskentely on tullut jäädäkseen, mutta monet uudet innovaatiot jäisivät syntymättä ilman ihmisten spontaaneja kohtaamisia ja yhdessä ideointia. Siksi Kajaanin kampuskeskuksesta on tarkoitus luoda yhteisöllinen kohtaamis- ja kokoontumispaikka alueen yrittäjille, opiskelijoille ja muille toimijoille. Tätä parviälyn hyödyntämistä ja avointa, tuottavaa ja aluettamme kehittävää yhteistyötä toivoo myös Kampuskeskukselle muuttanut Esko Systems Oy.

Mikäli yrityksesi/organisaatiosi on kiinnostunut Kajaanin kampusalueen toimitiloista, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Veera Valtanen veera.valtanen@kajaani.fi

Kirjoittaja toimii Kajaanin kampus 2025 kehittämishankkeen projektipäällikkönä

 

 

Aihealueet